Signify w 2020 zrealizowało Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZPropertyDesign.pl - 23-02-2021 15:58


Signify, światowy lider branży oświetleniowej, osiągnął cele swojego programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”, realizując z nadwyżką większość ambitnych zobowiązań wyznaczonych podczas rozpoczęcia programu w 2016 r.

W 2020 r. firma osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności i używała energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych . Uzyskała 84%  przychodów
z energooszczędnych produktów, systemów i usług , przekraczając nasz cel, który wynosił 80%. Ponadto we wszystkich zakładach produkcyjnych nie zostały wygenerowane żadne odpady do środowiska. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju odnośnie dostawców jest na poziomie 99%, co oznacza znaczne przekroczenie celu, który wynosił 90%. Signify chce zapewnić pracownikom bezpieczne, zdrowe środowisko pracy. Osiągnęli historycznie najlepszy wynik w zakresie bezpieczeństwa z łącznym wskaźnikiem incydentów na poziomie 0,22 - znacznie poniżej celu
w wysokości 0,35.

„Z radością ogłaszamy, że pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie zobowiązania na 2020 rok! Każdy pracownik Signify może być dumny z osiągnięcia ambitnych celów w zakresie neutralności węglowej, zrównoważonych przychodów, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju dostawców oraz zerowej ilości odpadów na wysypiskach” – powiedziała Nicola Kimm, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy w Signify. – „Teraz wyruszamy w nową, pięcioletnią podróż, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Zrealizujemy to kontynuując nasz program Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat, który jest w pełni powiązany z naszymi celami oraz zintegrowany z ogólną strategią firmy i sposobem prowadzenia działalności”.

Wszystkie zobowiązania wyznaczone na 2020 r. wpisują się w sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w ramach których możemy osiągnąć największy wpływ na środowisko i społeczeństwo:

Zrównoważone przychody:
• 84% przychodów z portfolio energooszczędnych produktów, systemów i usług, przekraczając cel 80% wyznaczony w 2020 r.
• 2,923 mld źródeł światła i opraw LED dostarczonych od 2015 r., które zapobiegły emisji 72 988 kt CO2

Zrównoważona działalność:
• Neutralność węglowa w całej globalnej działalności
• Użycie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych
• Zerowa ilość odpadów wywożonych na wysypiska ze wszystkich zakładów produkcyjnych
• Historycznie najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa (łączny wskaźnik incydentów równy 0,22, cel: <0,35)
• 99-procentowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju dostawców (cel: 90%)
• Poprawa jakości życia 6 mln ludzi poprzez rozwój oświetlenia zasilanego energią słoneczną
i wsparcie 9 266 przedsiębiorców przez doskonalenie ich umiejętności technicznych
i biznesowych od 2017 r.

We wrześniu 2020 r. wystartowano z nowym programem „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”,
w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ pełnią funkcję strategicznego kompasu. Program ten wyznacza jeszcze ambitniejsze zobowiązania. Podwoi pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Firma przyjmie model łańcucha wartości i jeszcze bardziej skupi się na pozytywnym wpływie światła. Po osiągnięciu neutralności węglowej we własnej działalności wzmoży wysiłki, aby pomóc innym w przyspieszeniu działań na rzecz klimatu poprzez realizację następujących celów:
• Podwojenie tempa, w którym osiągamy scenariusz 1,5°C Porozumienia Paryskiego
• Podwojenie naszych przychodów z obiegu zamkniętego do 32%
• Podwojenie naszych przychodów z inicjatyw Brighter Lives do 32%
• Podwojenie, do 34% odsetka, kobiet na stanowiskach kierowniczych