Stacja Kultury na zabytkowym dworcu z kolejną dotacjąPAP - 09-04-2021 15:52


Pyskowice otrzymały kolejną dotację do Stacji Kultury, która ma powstać na zabytkowym dworcu z końca XIX wieku. Pomysł zakłada urządzenie w nim kawiarni internetowej, mediateki, sal dydaktycznych, konferencyjnych, a także umożliwiających organizację zajęć ruchowych czy warsztatów.

Pyskowicki pomysł na rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego z końca XIX wieku zakłada urządzenie w nim kawiarni internetowej, mediateki, sal dydaktycznych, konferencyjnych, a także umożliwiających organizację zajęć ruchowych czy warsztatów. Obsługę podróżnych na czynnej stacji zapewniać ma niewielka poczekalnia z automatami.

Na początku br. pyskowicki magistrat informował, że jego projekt rewitalizacji dworca otrzymał pod koniec ub. roku pozwolenie na budowę, co umożliwiło rozpoczęcie prac w tym roku.

Wówczas miasto dysponowało już unijnym dofinansowaniem uzyskanym w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, dotyczącym termomodernizacji byłego dworca o wartości 1,99 mln zł (dotacja 1,89 mln zł, w tym 0,2 mln zł z budżetu państwa).

Wciąż jednak nierozstrzygnięty dotąd pozostawał projekt Pyskowic, złożony w styczniu 2018 r., pod kątem funduszy RPO dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

W piątek lokalny samorząd podał, że pozostający dotąd na liście rezerwowej projekt "Stacja kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej" o wartości 7,34 mln zł otrzymał właśnie wnioskowane dofinansowanie o wartości 1,87 mln zł.

Miasto przypomniało, że ze względu na znaczne koszty przedsięwzięcie podzielono na etapy. W pierwszej kolejności przystąpiono do termomodernizacji obiektu. Trwająca inwestycja obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz źródła ciepła na gazowe, modernizację instalacji grzewczej i założenie systemu fotowoltaicznego.

Wykonawcą jest firma Milimex z Siemianowic Śląskich, która w ub. roku wygrała przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca zlecił opracowanie dokumentacji firmie FS Projekt z Lędzin, która jest autorem m.in. projektu Centrum Usług Senioralnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego - wyróżnionego w konkursie na najlepszą przestrzeń woj. śląskiego w kategorii "obiekt użyteczności publicznej".

Obecnie otrzymane dofinansowanie dotyczy kolejnych prac. Program funkcjonalno-użytkowy Stacji Kultury przewiduje kawiarnię internetową, bibliotekę/mediatekę, sale dydaktyczne i konferencyjne. Wydzielona zostanie sala "koncertowa", sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Funkcję obsługi podróżnych ma pełnić niewielka poczekalnia z automatami biletowymi, dostępna całą dobę. Budynek ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nieodpłatne przejęcie budynku nieczynnego dworca przy ul. Wolności w Pyskowicach gmina sfinalizowała - po wieloletnich negocjacjach z PKP SA - w lutym 2018 r.

Pierwotnie zakładano, że przy dworcu powstanie centrum przesiadkowe. Miasto przy wsparciu środków z RPO zrealizowało dotąd węzeł przesiadkowy w centralnej części miasta, na Placu Wyszyńskiego. W ub. roku zgłosiło natomiast - przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - projekt reaktywacji połączenia kolejowego do przystanku Pyskowice Miasto do rządowego programu Kolej Plus.

Peryferyjna stacja Pyskowice, gdzie ma powstać Stacja Kultury, znajduje się na zrewitalizowanej w ostatnich latach przez zarządcę kolejowej infrastruktury, spółkę PKP PLK, linii kolejowej nr 132, która łączy m.in. Gliwice ze Strzelcami Opolskimi i Opolem.

Blisko 5-kilometrowa linia kolejowa nr 198, która powstała w latach 60. ub. wieku, wiodąc od stacji Pyskowice do przystanku Pyskowice Miasto w centrum tego 17-tysięcznego miasta, została zamknięta w 2000 r. Przystanek Pyskowice Miasto był przez lata jednym z końcowych w dawnej sieci kolejowych połączeń regionalnych w woj. śląskim.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ drag/