To najważniejsze łódzkie inwestycje 2021 rokuPAP - 24-12-2020 10:14


Budowa dróg, modernizacja linii kolejowych, realizacja m.in. projektów kulturalnych i zdrowotnych, kontynuacja budowy tunelu średnicowego i drogi ekspresowej S14 - to najważniejsze inwestycje, które mają być realizowane w województwie łódzkim w 2021 roku.

Jak poinformowały PAP służby prasowe urzędu marszałkowskiego w przyszłym roku rozpoczną się prace przy rozbiórce i budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w Koluszkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 715. Roboty mają potrwać do 2022 r.

W gminie Brójce ma być budowana droga wojewódzka nr 714 w śladzie drogi powiatowej. Będzie to dojazd z Łodzi do jej południowego węzła autostrady A1. Inwestycja realizowana zostanie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Łódzkim a miastem Łódź. Jej koszt po stronie województwa to ok. 25,5 mln zł. Prace potrwają do 2023 r.

Rozpocząć się ma również - oczekiwana przez mieszkańców Bełchatowa - budowa wschodniej obwodnicy miasta. Jej powstanie pozwoli na wyeliminowanie uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum Bełchatowa i na powiązanie z północną obwodnicą miasta. Koszt inwestycji, która będzie realizowana przez województwo we współpracy z miastem Bełchatów to ok. 80 mln zł. Prace mają zakończyć się w 2024 roku.

Zaplanowano rozpoczęcie prac przygotowawczych przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 702, głównie na odcinku Zgierz - węzeł autostradowy A2. Koszt inwestycji to ponad 70 mln zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zarząd województwa wsparł budowę odcinków trzech linii tramwajowych łączących Łódź z Pabianicami, Zgierzem i Konstantynowem Łódzkim. W przyszłym roku będą kończone te projekty. Wkład z RPO wynosi 60 mln zł.

W gminie Krośniewice powstanie nowoczesny kolejowy port przeładunkowy. 42,5 mln zł dofinansowania zarząd województwa łódzkiego przekazał inwestorowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowitą wartość inwestycji firma szacuje na ponad 65,5 mln zł.

6,4 mln zł ma kosztować opracowanie dokumentacji potrzebnych do przejścia drugiego etapu w programie Kolej Plus, do którego Łódzkie zgłosiło trzy projekty - modernizację i elektryzację: linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa oraz linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. Trzecim projektem jest budowa torów łączących linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń). Inwestycje będą realizowane w latach 2021-2028.

W listopadzie tego roku podpisano list intencyjny dotyczący dalszego funkcjonowania oraz rozwoju kolei wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała. Jego sygnatariuszami są Województwo Łódzkie oraz Powiat Rawski i Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych. W budżecie województwa na 2021 rok zapewnione zostało ponad 437 tys. zł na realizację prac niezbędnych do "powstrzymania degradacji infrastruktury kolei wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała". Głównym celem tej inwestycji jest zachowanie zabytkowej infrastruktury kolejowej, a tym samym poprawa atrakcyjności turystycznej regionu.

W planach samorządu województwa są również inwestycje m.in. w obszarze zdrowia i kultury. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi jako jeden z siedmiu w kraju utworzy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 mln zł, samorząd województwa przeznaczył na ten cel budynek, którego jest właścicielem. Centrum będzie realizować działania z zakresu usług medycznych, wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, społecznego oraz profilaktyki. Projekt ma być realizowany w roku 2021.

Jak informują służby prasowe urzędu marszałkowskiego, początek przyszłego roku to dalsza walka z Covid-19, na którą województwo łódzkie planuje przeznaczyć co najmniej 36 mln zł.

Realizowany będzie projekt "Tum - perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej", który polega na zabezpieczeniu i częściowej rekonstrukcji pozostałości średniowiecznego grodziska w Tumie, stanowiącego - wraz z archikolegiatą romańską i zamkiem króla Kazimierza Wielkiego w Łęczycy - kompleks zabytków o dużym znaczeniu historycznym. Wydatki przeznaczone zostaną na kontynuację robót budowlanych, prac o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim oraz montaż infokiosków. W 2021 r. Łódzkie - jako wkład własny - wyda na ten cel 3,3 mln zł.

Powstanie platforma internetowa "Siedem wrót", za pośrednictwem której instytucje kultury samorządu województwa łódzkiego będą prowadziły działalność artystyczną, wystawienniczą i edukacyjną dla różnych grup wiekowych. W ramach portalu będzie można m.in. oglądać spektakle na żywo, korzystać z zasobów filmowych, oglądać eksponaty muzealne.

Dzięki staraniom marszałka województwa łódzkiego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przekaże blisko 40 mln zł na udrożnienie i ustabilizowanie koryta rzeki Pilicy w Sulejowie. Podstawowym celem projektu jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika Sulejów. Inwestycja ma przede wszystkim charakter przeciwpowodziowy dla Sulejowa. W okresie suszy ma zapobiec obniżaniu się poziomu wody w pobliskim zalewie sulejowskim. Prace będą polegać przede wszystkim na pogłębieniu cofki na długości ponad 7 km. W dalszej kolejności zostaną wyremontowane opaski brzegowe, wzmocniona zostanie też linia brzegowa. Prace mają potrwać do listopada przyszłego roku.

W Poddębicach tamtejsze termy przechodzą rewitalizację i zmienią się w Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji z wykorzystaniem wód geotermalnych. Koszty inwestycji to prawie 77 mln zł, z czego 42 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. W nowym kompleksie geotermalnym powstanie część kryta z basenem rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, basenem schładzającym oraz wanny z hydromasażem. W części zewnętrznej znajdą się baseny: wypływowy połączony z basenem wewnętrznym, pływacko-rekreacyjny, dziecięcy, a także basen ścian wodnych. Otwarcie kompleksu planowane jest na 2021 r.

W przyszłym roku kontynuowana będzie największa inwestycja realizowana w regionie przez PKP Polskie Linie Kolejowe - budowa tunelu średnicowego łączącego dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska w Łodzi z przystankami pośrednimi. Planowany termin jego oddania do użytku to koniec roku 2022.

Prowadzone będą dalsze prace przy budowie drogi ekspresowej S14 będącej zachodnią obwodnicą Łodzi.(PAP)

autor: Jacek Walczak

jaw/ mark/