Tork i Olivia Centre dają eko-przykład. Pilotażowy projekt recyklingu ręczników papierowychMateriał powstały we współpracy z firmą Tork - 05-07-2022 10:04


750 kg ręczników papierowych zebrano w ciągu pierwszego miesiąca działania usługi  Tork PaperCircle® w gdańskim obiekcie Olivia Centre. To jedyna taka usługa na świecie, która pozwala ograniczyć odpady i zadbać o środowisko.

Olivia Centre, znana wcześniej jako Olivia Business Centre to nowoczesne centrum biznesowo-biurowe w Gdańsku. Pochwalić się może architekturą spod kreski Konior&Partners i BJK Architekci oraz licznymi certyfikatami za bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska.

{media;146088;Olivia Centre pochwalić się może licznymi rozwiązaniami i działaniami na rzecz środowiska. fot. mat. prasowe Olivia Centre;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/88/146088.jpg;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/88/146088_1140.jpg}

Pod koniec 2021 roku Olivia przystąpiła do United Nations Global Compact (UNGC), aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz troski o środowisko naturalne i jego zasoby, a wcześniej, na początku 2021 r. centrum ogłosiło wdrożenie nowej polityki ekologicznej. W proekologiczne posunięcia wpisuje się wprowadzony w Olivii pilotażowy projekt cyrkularnej gospodarki ręczników papierowych Tork PaperCircle®.

– Wdrażanie rozwiązań, które służą ochronie środowiska, gospodarce cyrkularnej czy polepszaniu stanu środowiska naturalnego są dla nas bardzo ważne. Wszystkie nasze inwestycje podlegają restrykcyjnej certyfikacji BREEAM uzyskując oceny od Very Good po Excellent. Nie wahamy się stosować najbardziej innowacyjne materiały i procedury, które są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne. Do takich należy współpraca w ramach Tork PaperCircle®, którą szczególnie promujemy wśród Rezydentów naszego centrum – mówi Bogusław Wieczorek, radca prawny i pełnomocnik zarządu ds. public relations, Olivia Centre.

Tork PaperCircle®, czyli cyrkularna i wygodna gospodarka ręczników papierowych do rąk

Tork PaperCircle® to pierwsza tego typu usługa na świecie. Rozwiązanie umożliwia recykling ręczników papierowych i ich przetworzenie na nowe produkty papierowe. W praktyce goście i pracownicy klienta, w tym wypadku Olivia Centre, korzystają z łazienki jak zwykle z tą różnicą, że po osuszeniu rąk wyrzucają papierowe ręczniki do specjalnie oznaczonego osobnego pojemnika.

{media;146085;Goście i pracownicy korzystający z łazienki po osuszeniu rąk wyrzucają papierowe ręczniki do specjalnie oznaczonego osobnego pojemnika. fot. mat. Tork;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/85/146085.jpg;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/85/146085_940.jpg}

Pojemniki są opróżniane przez personel sprzątający i odbierane przez partnera Essity w zakresie recyklingu, a następnie dostarczane do lokalnej fabryki Essity, gdzie przetwarzane są na nowe produkty papierowe. W ten sposób obieg papieru zostaje zamknięty. Rozwiązanie  Tork PaperCircle® pomaga redukować ilość odpadów i zmniejszyć ślad węglowy o co najmniej 40%. W Olivia Centre tylko w pierwszym miesiącu funkcjonowania usługi zebrano 750 kg ręczników.

– Usługę Tork PaperCircle® stworzyliśmy we współpracy z klientami i przedsiębiorstwami recyklingowymi, aby zagwarantować, że będzie wydajna, zrównoważona i będzie spełniać ich potrzeby. Usługa Tork PaperCircle® jest neutralna kosztowo w porównaniu z innymi opcjami przetwarzania odpadów – podkreślają przedstawiciele firmy Essity.

Cały proces nie wiąże się z utrudnieniami dla użytkowników łazienek, którzy są instruowani przez czytelne oznaczenia i komunikaty, ani dla personelu sprzątającego, który opróżnia specjalne pojemniki tak jak zwykle, z tą różnicą, że ręczniki są przewożone do osobnego kontenera, przeznaczonego na zbieranie zużytych ręczników papierowych.

{media;146086;Ręczniki są przewożone do osobnego kontenera, przeznaczonego na zbieranie zużytych ręczników papierowych. fot. mat. Tork;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/86/146086.jpg;https://pliki.propertydesign.pl/i/14/60/86/146086_1140.jpg}

– Dostajemy sygnały, że Rezydenci dla których odpowiedzialność ekologiczna jest szczególnie istotna bardzo doceniają współpracę z Tork. Na poziomie użytkownika w zasadzie nie wymaga ona żadnych nakładów, ani zmian, a można przyczynić się do lepszego jutra – potwierdza Bogusław Wieczorek.

Z korzyścią dla środowiska i wizerunku

Tork PaperCircle® niesie za sobą wiele korzyści. Najbardziej oczywistą jest domknięcie obiegu ręcznika papierowego i ograniczenie ilości odpadów. Wdrożenie takiego sposobu gospodarki papierem przekłada się również na redukcję emisji CO2 wytwarzanego w związku z produkcją i utylizacją papieru w porównaniu do tradycyjnych form gospodarki papierem, jak spalanie czy składowanie.

Firmom, które wdrożą usługę w swoich obiektach Tork PaperCircle® daje możliwość aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także zwrócenia uwagi na ich zaangażowanie w troskę o środowisko poprzez kreatywną komunikację w łazienkach. W przypadku Olivia Centre Tork PaperCircle® idealnie wpisuje się w proekologiczne inicjatywy centrum.

– Świadomość i aktywność naszych rezydentów w tym obszarze robią imponujące wrażenie: w 2020 roku firma ABAX zasadziła 100 000 drzew, a w 2021 roku firma ZR Trade wdrożyła projekt #ZeroWasteWorking, zakładający wprowadzenie dobrych praktyk w codziennej pracy, co nie tylko przyczyniło się do efektywniejszego gospodarowania zasobami, ale również doskonałej integracji pracowników  – wylicza Bogusław Wieczorek.

Z kolei Essity to jedna z najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój firm na świecie. W 2021 właściciel marki Tork otrzymał platynowy medal EcoVadis – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tę platformę, znajdując się tym samym w gronie 1% najlepszych przedsiębiorstw ocenianych pod kątem zrównoważonego rozwoju. Essity stawia sobie także ambitne cele: do 2030 roku wszystkie odpady w zakresie materiałów i energii produkcji firmy mają być odzyskiwane. Tork PaperCircle® jest jedną z inicjatyw na drodze ku wypełnieniu tego celu. 

Więcej na www.tork.pl