Trwa przebudowa Stadionu Miejskiego Stal w RzeszowieUM Rzeszów - 19-01-2021 16:03


Na terenie Stadionu Miejskiego w Rzeszowie trwają intensywne prace budowlane. Ich celem jest wyposażenie stadionu miejskiego w nową infrastrukturę i dostosowanie istniejącej na potrzeby zapewnienia prowadzenia rozgrywek na poziomie ekstraklasy.

Realizowane są równolegle trzy zadania: wykonanie ogrzewania płyty głównej i jej otoczenia wraz z drenażem, wymianą murawy na płycie głównej, odwodnieniem liniowym toru żużlowego (zadanie 1), wykonanie oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego oraz dodatkowego punktu kasowego od strony al. Powstańców Warszawy (zadanie 2) oraz rozbiórka 4 wysokich masztów oświetleniowych (zadanie 3).

Główne elementy zadania nr 1 to przebudowa boiska do piłki nożnej, wykonanie instalacji ogrzewania płyty boiska, systemu drenażu i nawadniania murawy (aktualnie wykonywane są wykopy związane z wykonaniem korytowania i wywózką urobku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska, po wykonaniu których będą realizowane kolejno: instalacja nawadniająca do zraszaczy, kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym, drenaż, warstwa konstrukcyjna odsączająca wraz z instalacją podgrzewająca murawę oraz warstwa i położenie ukorzenionej trawy), przebudowa toru żużlowego (aktualnie wykonane są wykopy związane z korytowaniem pod odwodnienie liniowe toru żużlowego, po wywiezieniu urobku z boiska głównego nastąpi układanie odwodnienia liniowego i dostosowanie nawierzchni toru do tego odwodnienia), wymiana elementów bandy żużlowej na elementy bandy pochłaniającej energię kinetyczną (realizacja w końcowej fazie robót budowlanych), przebudowa pomieszczenia pod trybuną wschodnią na potrzeby zabudowy węzła cieplnego do zasilania systemu ogrzewania boiska (w trakcie realizacji), wykonanie linii zasilającej (w trakcie realizacji - 50 % wykonania), wykonanie systemu nawadniania boiska treningowego i wykonanie układu podnoszenia ciśnienia studni nawadniania murawy na boisku treningowym (została wykonana rekultywacja podbudowy pod murawę, zakończono montaż elementów pod nawierzchnią do gry).

Zadanie nr 2 obejmuje budowę oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego oraz dodatkowego punktu kasowego od strony al. Powstańców Warszawy. Główne elementy tego zadania to budowa 2 masztów oświetleniowych na potrzeby oświetlenia boiska do piłki nożnej i toru żużlowego oraz rozbudowa kontenerowego punktu kasowego o moduł funkcjonalny. Stare oświetlenie stadionu powstało w 1974 roku, obejmowało cztery maszty o wysokości 52 metrów. Nowe będą miały po 57 metrów wysokości.

W oświetleniu zostanie zastosowany system, pozwalający w pełni kontrolować użycie mocy światła i energii w zależności od potrzeb w danej chwili. Będzie można nie tylko wyłączać poszczególne oprawy, ale np. doświetlać tylko fragment obiektu.

Zadanie nr 3 to prace związane z wykonaniem rozbiórki 4 wysokich masztów oświetleniowych (aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa niezbędna do rozbiórki oraz uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych - planowana rozbiórka nastąpi w styczniu 2021 r.).

Zarówno przebudowany tor żużlowy, jak i boisko główne będzie miało standard licencyjny ekstraklasy wymagany przez PZPN oraz najwyższy standard wymagany przez PZMot. Wszystkie prace mają się zakończyć 25 lutego 2021 roku. Ich koszt to ok. 11 mln zł.