W Lublinie będzie więcej zieleniPropertyDesign.pl - 04-12-2020 14:11


W centrum Lublina, wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście posadzono właśnie 13 lip. To kolejny etap realizowanego projektu zmian na jednej z najważniejszych ulic tego miasta  - podaje Urząd Miasta Lublin.

Sadzenie alei dużych drzew trwa na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Ewangelickiej.

– Nową zieleń otrzyma przestrzeń wzdłuż północnej pierzei Krakowskiego Przedmieścia. Wracamy do rozwiązań, które kiedyś towarzyszyły temu miejscu. W przeszłości istniał tu szpaler dużych drzew, nadający charakteru tej ulicy. Wszystko po to, by zwiększyć przestrzeń dla pieszych oraz zieleni miejskiej i stworzyć miejsce przyjazne mieszkańcom. Takie działanie w samym centrum Lublina wpłynie również na poprawę estetyki tej części miasta – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju.

Miejsca dla zieleni ustąpiły parkingi. Demontaż kostki brukowej z miejsc postojowych umożliwił utworzenie podłużnych rabat, ograniczonych obrzeżami. Specjalnie przygotowane kwatery dla nowych drzew są głębokie na ponad metr, długie około 3 m, a ich szerokość wynosi 2 m. W tak przygotowanych rabatach sadzonych jest 13 drzew gatunku lipa, o obwodach pni nie mniejszych niż 30 cm (mierzonych na wysokości 1m) oraz koronach w formie naturalnej, uformowanych na wysokości 3 m. Drzewa ustabilizowane będą za pomocą podziemnego systemu mocowania drzew (kotwienia) składającego się z regulowanych pasów poliestrowych oraz metalowej kraty o wymiarach 1,4x1,4 m, jako elementu kotwiącego. Wokół każdego drzewa nastąpi montaż systemu nawadniająco-napowietrzającego ze zintegrowanym separatorem oddzielającym i kierującym przepływ wody i powietrza oraz filtrem wychwytującym zanieczyszczenia. Taka konstrukcja pozwala na równoczesną wentylację oraz nawodnienia strefy korzeniowej. Z kolei od istniejącej podziemnej infrastruktury, drzewa odseparuje podziemna bariera przeciwkorzenna.

Dla nowych drzew zadbano również o odpowiednie podłoże. We wszystkich kwaterach obecną ziemię zastąpi gleba żyzna, urodzajna. Ponadto, do każdego drzewa zastosowany zostanie 1 m3 specjalistycznego substratu ukorzeniającego. Stanowi on mieszankę rożnych rodzajów kruszyw z dodatkiem kilku rodzajów glin oraz części humusowych. W obrębie systemu korzeniowego każda lipa otrzyma szczepionkę mikoryzową, zawierającą pożyteczne grzybnie, które rozwijając się w glebie wspomagać będą drzewo w jego prawidłowym rozwoju i wzroście.

Prace przy sadzeniu drzew potrwają około trzech dni. Następnie na pozostałej powierzchni rabat, wyłożonych matą ogrodniczą i wysypanych korą, rozpocznie się sadzenie ponad 700 krzewów ozdobnych gatunku irga błyszcząca oraz róża Marathon. Rabaty z nasadzeniami zajmą powierzchnię 200 m2. Ich wykonanie zakończy się w przyszłym tygodniu.

Realizacja nasadzeń zieleni pozwoli rozpocząć roboty w zakresie chodników i miejsc parkingowych. Miejsca do parkowania zostaną uporządkowane i skoncentrowane głównie przed siedzibą Sądu Okręgowego. Do dyspozycji pozostanie 14 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. O ile warunki atmosferyczne pozwolą, prace drogowe będą realizowane w tym roku, podobnie jak planowany remont nawierzchni jezdni ul. Krakowskie Przedmieście. Jeśli pogoda uniemożliwi jednak prowadzenie robót na jezdni, wówczas będą one kontynuowane wiosną przyszłego roku.