W Malborku powstanie punkt widokowy nad NogatemPropertyDesign.pl - 11-03-2021 14:23


Inwestycja zakłada także zagospodarowanie terenu tak, aby służył jako miejsce rekreacji dla rodzin. Powstanie tu plac zabaw, tor rowerowy, bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funkcjami zabawowymi,  tor wodny i labirynt z zieleni.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu na punkt widokowy z placem zabaw, który powstanie na terenie przy Nogacie, na północ od linii kolejowej. Miejsce inwestycji z przeznaczeniem na plac zabaw i punkt widokowy oraz infrastrukturę wspierającą przewidziano przestrzeń o łącznej powierzchni 20 370 m2.

W ramach inwestycji zaplanowano rekreacyjno-wypoczynkowe urządzenia terenu dla rodzin, na które składa się plac zabaw z indywidualnymi zabawkami, tor rowerowy, bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funkcjami zabawowymi, zabawki edukacyjne, powstanie tam również tor wodny, labirynt z zieleni oraz punkt widokowy. W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja oświetlenia parku, instalacja wodociągowej z przyłączem. Zaplanowano również część spacerową: ciągi piesze i placyki o nawierzchni mineralnej i syntetycznej.

Urząd Miasta podpisał już umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm APIS POLSKA Sp. z o.o. i APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia.

Inwestycja powstanie w ramach projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Koszt inwestycji to 4.587.369,49 zł.