W marketach budowlanych rusza akcja "Kwiaty za elektrograty"PropertyDesign.pl - 16-03-2021 14:57


Castorama po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję „Kwiaty za elektrograty”, podczas której pozbędziemy się zużytego niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) i otrzymamy w zamian piękne bratki.

Elektrośmieci to wszystkie niesprawne, nieużywane urządzenia, działające na prąd lub baterie. Każde gospodarstwo domowe generuje dziesiątki tego rodzaju odpadów: popsute pralki, lodówki, telefony, komputery, lampki biurkowe, a także wszelkie elektroniczne gadżety jak monitory, klawiatury, ładowarki. Kampania edukacyjna „Kwiaty za elektrograty” ma na celu budowanie i promowanie proekologicznych postaw oraz podwyższenie wiedzy na temat zagrożeń dla planety wynikających z nieprawidłowego gospodarowania odpadami ZSEE . W tym roku odbędą się dwie edycje tej akcji – po raz pierwszy wiosenna, i jak zawsze jesienna. W dniach 26-28 marca, we wszystkich sklepach Castorama, będzie można wymieniać elektrośmieci na piękne, wiosenne bratki. Partnerem akcji jest Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO.

- Podczas ostatniej, jesiennej zbiórki zebraliśmy ponad 600 ton elektrośmieci i rozdaliśmy 400 tysięcy sadzonek wrzosów. Tak ogromne zainteresowanie stało się dla nas inspiracją i zachętą do stworzenia wiosennej edycji. Liczymy na to, że podczas wiosennych porządków w ręce naszych klientów wpadną różne niedziałające urządzenia, które z chęcią wymienią w każdym sklepie Castorama na kolorowe bratki. Niestety wciąż wiele z produktów elektronicznych lub elektrycznych trafia na wysypiska komunalne lub, co gorsza, do lasów. Dzięki właściwej utylizacji nie tylko ograniczymy takie sytuacje, ale również możemy dać tym produktom drugie życie – dodaje Paweł Świętochowski, kierownik ds. relacji biznesowych i projektów społecznych w Castoramia Polska.

Oprócz kształtowania proekologicznych zachowań, celem zbiórki jest obniżenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na wysypiskach komunalnych, a tym samym zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Warto pamiętać, że ZSEE zawiera wiele niebezpiecznych związków, które nie powinny przedostać się do naszego środowiska. Są nimi między innymi rtęć, kadm, związki bromu czy azbest. Substancje te są niebezpieczne dla naszego zdrowia, powodując choroby układu nerwowego, kostnego, immunologicznego i wiele innych. Ich negatywny wpływ jest wywierany nie tylko przez bezpośredni kontakt z organizmem, ale także przez przedostanie się do gleby i wód gruntowych z elektrośmieci składowanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach, lub, co gorsze, na dzikich wysypiskach. W ten sposób związki trafiają do organizmów roślin i zwierząt, a w konsekwencji do produktów, które spożywamy.

„Kwiaty za Elektrograty” to jedna z wielu inicjatyw edukacyjnych i prośrodowiskowych podejmowanych przez Castoramę. Inicjatywy te dotyczą nie tylko dostosowania i wymagań stawianych oferowanym produktom, ale także komunikacji na temat problemów istotnych dla społeczności lokalnych, którymi dla Castoramy są w szczególności mieszkańcy miejscowości, klienci sklepów a przede wszystkim sami pracownicy. Kampania „Kwiaty za elektrograty” wpisuje się w realizowaną przez Castorama Polska strategię zrównoważonego rozwoju i stanowi doskonały przykład na jej praktyczne zastosowanie.