Warszawski Standard Zielonego Budynku: niebawem konsultacje społeczneUM Warszawa - 28-10-2021 16:31


Rozpoczyna się decydujący etap prac nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku, podaje UM Warszawa. W pierwszej połowie listopada planowane są konsultacje społeczne.

Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie zbiorem zasad, wymagań i wytycznych, prowadzących do osiągnięcia założonych przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa.

Obszary, w jakich budynki będą musiały spełniać ekologiczne wymagania to: efektywność energetyczna, zaopatrzenie w ciepło i chłód, gospodarowanie wodą i odpadami w budynku, wprowadzenie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Rozwiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii będą obowiązywać nowe i modernizowane miejskie obiekty.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców zaplanowano na 8 i 10 listopada br. w formule online, na platformie MS Teams.

Termin finalnego opracowania i przyjęcia standardu na rzecz zielonego budownictwa w stolicy planowany jest na przyszły rok.