Wojewoda przyjął dymisję mazowieckiej konserwator zabytków B. JezierskiejPAP - 21-03-2017 14:10


Mazowiecka wojewódzka konserwator zabytków Barbara Jezierska podała się do dymisji, wojewoda jej rezygnację przyjął - poinformowała PAP we wtorek rzecznika prasowa wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Następca Jezierskiej nie jest jeszcze znany.

"Na jej prośbę (B. Jezierskiej - PAP) został rozwiązany stosunek pracy, wojewoda przyjął rezygnację" - powiedziała Filipowicz.

Jak dodała, Jezierska złożyła rezygnację w piątek, a we wtorek jej wniosek przyjął wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Rzecznika wojewody podkreśliła, że Jezierska nie przedstawiła powodów rezygnacji. W komunikacie zamieszczonym na stronie urzędu wojewódzkiego także nie wyjaśniono, dlaczego konserwator zrezygnowała ze stanowiska.

"Wojewoda przyjął rezygnację i odwołał ze stanowiska Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Barbarę Jezierską. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 21 marca br. na prośbę pani Barbary Jezierskiej" - głosi jedynie komunikat urzędu.

Filipowicz pytana, kiedy będzie znany następca Jezierskiej, powiedziała, że urząd chce, "żeby to się szybko stało". "Mamy nadzieję, że to jest kwestia dni" - powiedziała rzecznika wojewody mazowieckiego.

W ostatnim czasie Jezierska krytykował decyzję stołecznego konserwatora zabytków Michała Krasuckiego, który w ub. tygodniu zdecydował o wstrzymaniu rozbiórki budynku Rotundy w centrum Warszawy.

Zgodę na rozbiórkę Rotundy wydał poprzedni stołeczny konserwator zabytków Piotr Brabander. Przedstawiciele właściciela budynku przekonywali pod koniec ub. roku, że jest on w złym stanie technicznym i dlatego wymaga gruntownej przebudowy. Według dotychczasowych planów, w miejscu Rotundy miał powstać nowy budynek o tym samym charakterystycznym kształcie. Jedna trzecia jego powierzchni ma zostać przeznaczona na funkcje społeczne. Prace miały potrwać dwa lata.

Wydana przez stołecznego konserwatora decyzja o wstrzymaniu rozbiórki Rotundy jest ważna przez dwa tygodnie. W tym czasie Jezierska miała możliwość wszczęcia postępowania w sprawie wpisu konstrukcji Rotundy do rejestru zabytków i objęcia jej ochroną. Krasucki już wcześniej skierował do niej propozycję wpisania budynku do rejestru, jednak wtedy spotkała się ona z odpowiedzią odmowną.

W ub. tygodniu Jezierska w oświadczeniu przekonywała, że obecna "realizacja projektu architektów Bartłomieja Gowina i Krzysztofa Siuty - wyłonionego w międzynarodowym konkursie, zakładającego odtworzenie pierwotnej formy zdegradowanego technicznie obiektu - jest w pełni racjonalnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem, respektującym powszechną opinię o konieczności zachowania Rotundy jako istotnego elementu Ściany Wschodniej".

"Uwidoczniona rozbieżność stanowisk MWKZ (Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - PAP) oraz p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków jest wyłącznie elementem gry medialnej, zmierzającej do wykreowania +konfliktowej+ postawy wojewódzkiego konserwatora zabytków" - napisała Jezierska.

Jezierska została wojewódzkim konserwatorem zabytków w lutym 2016 r. Sprawowała tę funkcje już wcześniej w latach 2007-2011. Z wykształcenia jest architektem.

W komunikacie urzędu przypomniano, że do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Opracowuje on także wojewódzkie plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Do czasu nadania depeszy, PAP nie udało się skontaktować z Jezierską. O złożeniu dymisji przez nią poinformowało radio RMF FM.