Wrocław tworzy osiedla kompletne i... prosi o pomoc mieszkańcówwww.wroclaw.pl - 11-08-2020 15:08


Na portalu wroclaw.pl możemy znaleźć zaproszenie skierowane do mieszkańców miasta, zachęcające do konsultacji społecznych w sprawie tworzenia idealnych osiedli mieszkaniowych.

Od zeszłego roku Biuro Rozwoju Wrocławia realizuje projekt pod nazwą Osiedla kompletne. Jego celem jest rozwój wrocławskich osiedli i sprawienie, by były lepszymi miejscami do życia. Według idei takich osiedli, mają one móc zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, mieć własną unikalną tożsamość, a także być miejscem pełnym zieleni.

Pierwszym etapem w procesie tworzenia idealnych osiedli we Wrocławiu są konsultacje społeczne. Na ich podstawie, a także w oparciu o badania i zebrane uwarunkowania specjaliści z Biura Rozwoju Wrocławia zaproponują działania, których celem będzie rozwój tych obszarów.

W roku 2020 pod lupę wzięte zostaną trzy obszary we Wrocławiu: Nowy Dwór, Krzyki Zachód oraz Zakrzów Centrum.

Powstałe na końcowym etapie wytyczne, indywidualne dla każdego obszaru, mają stanowić pomoc zarówno dla jednostek miejskich, jak i dla mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań, takich jak: Wrocławski Budżet Obywatelski, inicjatywy Rad Osiedli, zmiany zagospodarowania i komunikacji, określanie potrzeb aktualizacji planów miejscowych. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu.

Mieszkańcy mogą wziąć udział w e-spotkaniach online, przesłać swoją opinię e-formularzem, a także zgłosić swój udział w spacerze konsultacyjnym. Przewidziano również konsultacje dla dzieci i młodzieży.
Dla każdego osiedla poddanego konsultacjom ustalono osobny harmonogram.

Konsultacje trwają od 10 do 31 sierpnia.