Zabytki i dziedzictwo kulturowe w obiektywie filmowcówPropertyDesign.pl - 17-12-2020 09:46


Tegoroczna, szósta odsłona konkursu Zabytkomania, zatytułowana „Wokół nas”, koncentrowała się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy.

11 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty VI Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Zabytkomania”. Celem konkursu było zbudowanie społecznej świadomości wartości dziedzictwa kulturowego, upowszechnianie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii, poznanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz rozwój umiejętności tworzenia krótkich form filmowych o tematyce kulturalnej i historycznej.

Uczestnicy mogli nadsyłać film dokumentalny lub reportaż. Tematem Konkursu było dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki, będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i niematerialnym poprzednich pokoleń. Tegoroczna odsłona Konkursu, zatytułowana „Wokół nas”, koncentrowała się na emocjach, jakie towarzyszą odkrywaniu dziedzictwa swojej okolicy.

Obrady jury odbyły się 9 grudnia br. w składzie:

- Anna Czerwińska-Walczak – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa;

- Waldemar Czechowski – filmowiec, dokumentalista, operator i reżyser;

- Grzegorz Czerniak – twórca filmowy, główny specjalista w zespole projektów filmowych w  Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

- Agnieszka Gajc – Zastępca Kierownika Działu Dotacji programu Niepodległa;

- Wojciech Kalwat – historyk Kierownik Działu Projektów Kulturalnych i Współpracy z Zagranicą Muzeum Historii Polski;

- Kaja Klimek – edukatorka, tłumaczka i krytyczka filmowa i popkulturowa;

- Beata Kot – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków;

- Katarzyna Szczuka-Niezabitowska – dziennikarka TVP Kultura, reporterka, wydawca, edukatorka.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

GRUPA I (poniżej 18 roku życia):

Miejsce I

,,Przejście, inaczej zajście”, autor: Kamil Rosiak

Miejsce II

,,Barrocco”, autorki: Hanna Uzarowska, Paulina Perz, Agnieszka Rogozińska, Julia Konieczna.

Miejsce III

,,Ścieżka pamięci”, autorka: Kamila Kożuch

GRUPA II (amatorzy powyżej 18 roku życia):

Miejsce I

,,Łabędź”, autorzy: Kalina Gawrysiak, Rafał Wróblewski, Krystian Kube, Kamila Jaskot

https://youtu.be/Pa9ogmET8Eg

Miejsce II

,,Heklujemy, haftujemy i plotkujemy”,  autor: Kamil Lorek

Miejsce III

„Kolarskie Wspomnienia - Ryszard Swat”,  autorzy:  Kacper Wołek, Grzegorz Jędrzejczyk

GRUPA III (profesjonaliści powyżej 18 roku życia):

Miejsce I

,,Wojna nie jest moim stanem naturalnym”, autorzy : Hubert Patynowski, Patryk Patynowski, Martyna Byczkowska

Miejsce II

,,Pod prąd”, autorzy: Piotr Kielar, Michał Pałka-Keff, Szymon Gontarski, Jan Nowak

Miejsce III

,,Do rany przyłóż”, autorzy: Paweł Czarnecki, Sylwia Kot

Nadesłane filmy prezentowały niezwykle wysoki poziom artystyczny, jak i ciekawy sposób upowszechnienia wartości dziedzictwa znajdującego się wokół nas. Filmu można obejrzeć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego.