127 pracowni w II etapie konkursu na przebudowę Bunkra SztukiPropertydesign.pl - 26-07-2016 12:18


Ogłoszono pracownie zaproszone do złożenia prac w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Wybrano 127 pracowni do II etapu konkursu.

Gdy 11 września 1965 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Pawilonu Wystawowego budynek zachwycił ówczesnych gości. Następne dekady użytkowania budynku przyniosły niestety modyfikacje jego wnętrza i zewnętrza, pozbawiając go znacznej części oryginalnego piękna i niepowtarzalności.

W sześćdziesiąty siódmy rok istnienia Bunkier Sztuki wchodzi ze świadomością swej bogatej historii i z zachwytem spogląda na architekturę, w której funkcjonuje. Chce przywrócić jej autorską formę stworzoną przez Krystynę Tołłoczko-Różyską i jednocześnie podjąć wyzwanie przebudowy i rozbudowy gmachu, by tak jak pół wieku temu zwiedzający z entuzjazmem odnajdywali się w jego architekturze.

Wśród pracowni zaproszonych do składania prac znaleźli się m.in. Open Architekci, OVO Grąbczewscy, Tektonika Architekci, Tomasz Głowacki PAG Pracownia Architektury, Gowin & Siuta, Atelier Loegler Architekci, KWK Promes, Nizio Design International, KAPS Architekci, MOFO Architekci, Horizone Studio, DDJM, WXCA.

Na składanie prac konkursowych pracownie mają czas do dnia 15 września br., zaś ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 października br.