73 pracownie chcą zaprojektować Muzeum Żołnierzy Wyklętych w WarszawiePropertydesign.pl / SARP Warszawa - 31-10-2016 14:07


Do 20 października br. można było składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie architektoniczne przyszłego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. SARP poinformował o kwalifikacji w konkursie.

Muzeum powstanie na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum. Będzie ona podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Konkurs ma umożliwić uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji modernizacji wnętrz w istniejących obiektach. Chodzi również o rozbudowę byłego więzienia przy Rakowieckiej 37 na cele związane z Muzeum.

SARP Warszawa poinformował, że do dalszego udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 73 uczestników konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi 25 stycznia 2017 r.