Czwarta edycja konkursu „Drewno w Architekturze”PropertyDesign.pl - 11-07-2022 09:35


Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ogłasza czwartą edycję konkursu „Drewno w Architekturze”.

– Drewno jest jednym w najstarszych materiałów używanych przez człowieka do budowy domów. Czy materiał z tak długą historią stracił obecnie na znaczeniu i nie może konkurować z żelbetem, metalem, polimerami? Bez wątpienia nie! – podkreśla dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej i przewodniczący jury konkursu „Drewno w Architekturze”.

Dziekan przypomina też, że to drewniana architektura stworzyła malowniczy pejzaż Podlasia, dlatego naturalne jest powołanie na tym terenie konkursu architektonicznego, w którym walorem jest wykorzystanie drewna.

Renesans drewna

Drewno przeżywa swój wielki renesans. Wystarczy wspomnieć nagrody i wyróżnienia, które Polska otrzymała na Expo w Dubaju za pawilon wykonany z tego materiału. W konkursie „Drewno w Architekturze” oceniane będą dyplomowe projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Kryteria oceny obejmują również wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą.

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z przedsiębiorstwem Unibep SA oraz przedsiębiorstwem Danwood SA. Obie firmy należą do czołówki europejskich i światowych producentów drewnianych obiektów mieszkalnych.

Nagrody i terminy

Z nadesłanych projektów jury nagrodzi 3 prace, przyzna też wyróżnienia. Autorzy i promotorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne. Ich suma wynosi 30 000 złotych.

Nagrody:

Dwa równorzędne wyróżnienia – 2.000 zł każde.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac:

Dwa równorzędne wyróżnienia - 1.000 zł każde.

HARMONOGRAM KONKURSU: