Drzewa zamiast samochodów. Zobacz pomysł na nowy Plac Pięciu RogówUM Warszawa - 10-11-2016 15:11


Właśnie rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania tzw. Placu Pięciu Rogów - skrzyżowanie ulic Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej w Warszawie.

Przestrzeń, która dziś jest zdominowana przez samochody ma być bardziej przyjazna pieszym. Celem zmian jest ożywienie społeczno-ekonomiczne tej ważnej części Śródmieścia. W rozstrzygniętym konkursie przyznano trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

I nagroda – 70 tys. zł

Kacper Ludwiczak – Gdynia

Praca przedstawia propozycję wykreowania jednorodnej stylistycznie przestrzeni placu. Użycie wielkoformatowych płyt betonowych w podłodze pozwala na wyeksponowanie charakterystycznych cech architektury budynków wyznaczających ściany tego miejskiego salonu. Charakter wnętrza urbanistycznego kształtowany jest poprzez dobór lapidarnej formy posadzki i malej architektury, a także użycie zieleni wysokiej jako kluczowego elementu kompozycyjnego.

II nagroda – 50 tys. zł

Natalia Wilczak – Warszawa

Maria Ceran

Małgorzata Wiśniewska

Praca proponuje wykreowanie nowego wizerunku placu poprzez interesujące rozwiązanie jego posadzki z silną obecnością zieleni. Praca zajmuje się też powiązaniami placu z otaczającą przestrzenią. Stopień zagęszczenia użytej kostki bazaltowej z jednej strony zaznacza funkcjonujący ciąg pieszy, z drugiej wskazuje zwornik wielokierunkowej przestrzeni placu.

III nagroda – 30 tys. zł

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

zespół autorski: Dorota Rudawa, Piotr Gasparski, Jan Biernawski, Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska

Praca przedstawia umiejętne powiązanie placu z kontekstem urbanistycznym ze szczególnym uwzględnieniem relacji z przestrzenią u zbiegu ulic Widok, Kruczej i Brackiej. Rozwiązanie proponuje sprawną warsztatowo aranżację śródmiejskiej przestrzeni.

Wyróżnienie – 15 tys. zł
Karolina Skonieczna – Oksford Wielka Brytania
Sandro Truchan
Jacek Kłak

Wyróżnienie zostało przyznane za śmiałą, choć utopijną próbę introdukcji zróżnicowanego masywu drzewostanu na placu w centrum miasta. Zaproponowane rozwiązanie ogranicza niektóre formy użytkowania niezbędne dla przestrzeni miejskich.

Wyróżnienie – 15 tys. zł
Zuzanna Szpocińska – Warszawa
Tomasz Marciniewicz

Wyróżnienie zostało przyznane za interesującą propozycję rozwiązania oświetlenia placu w formie systemu punktów oświetleniowych, nadwieszonych na systemie lin.€‹