Funkcjonalność, ekologia i dobry design mogą iść w parzePropertydesign.pl - 03-10-2016 11:46


Znamy już laureatów tegorocznej edycji konkursu „Zmień wizję w projekt” skierownaego dla architektów, projektantów i studentów architektury, którego zadaniem było zaprojektowanie budynku łączącego w sobie design oraz ekologię, bezpieczeństwo pożarowe lub komfort wewnętrzny. W zwycięskich pracach jury doceniło głównie wykorzystanie materiałów korespondujących z otoczeniem oraz pasywnych i aktywnych rozwiązań proekologicznych, zamkniętych w atrakcyjnych i nowoczesnych bryłach.

Za nami już piąta edycja konkursu przeprowadzanego przez Rockwool Polska pod nazwą „Zmień wizję w projekt”. Tegoroczna edycja była skierowana także do studentów architektury, w których warto jest zaszczepiać wartości proekologiczne oraz pobudzać ich wyobraźnie, aby w przyszłości projektowali budynki nie tylko estetyczne, nowatorskie, ale także funkcjonalne i wpisujące się w otoczenie. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach głównym hasłem przyświecającym konkursowi był design. Prace w obu kategoriach – architekci i studenci – oceniało jury pod przewodnictwem mgr inż. arch. Zbigniewa Reszki – pełnomocnika Zarządu Głównego SARP, w składzie mgr inż. arch. Leszek Horodyski, prof. dr hab. Marian Fikus, dr inż. arch. Anna Bać, mgr inż. Piotr Pawlak z Rockwool Polska oraz Mirosław Jucha z firmy Rockfon. Jurorzy nagrodzili dwie prace w kategorii architekci i wyróżnili 3 prace nagrodami rzeczowymi. W kategorii studentów nagrodzonych zostało 5 prac oraz dodatkowo wyróżniono pięć projektów. Zwycięskie prace najlepiej zrealizowały zadanie postawione uczestnikom konkursu – pokazały konsekwencję i determinację w przeprowadzeniu nowatorskiego zamysłu estetycznego, które połączono z funkcjonalnością oraz walorami ekologicznymi.

Prace, w których wizja znalazła odzwierciedlenie w projekcie

Główną nagrodę w kategorii architekci, 10 000 złotych, otrzymał projekt przeznaczony do realizacji „Pawilon edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo” pracowni GIERBIENIS + POKLEWSKI S.C. Praca ta odzwierciedla rozbudowaną funkcjonalność w nowoczesnej bryle – przedstawia atrakcyjną architekturę, która jednocześnie nie odcina się od otoczenia. – Na uwagę zasługuje dbałość o elementy ekologiczne i etnograficzne. Autorzy pomyśleli o wykorzystaniu rozwiązań, składających się na podejście proekologiczne – zarówno pasywne jak i aktywne. W pracy prawidłowo rozwiązano wyzwania związane z funkcjonalnością, dzięki czemu powstał projekt bez barier architektonicznych – podkreśla mgr inż. arch. Leszek Horodyski.

Drugą nagrodę wśród architektów, 5 000 złotych, zdobyła Martyna Rudzka z pracowni Bjerg Arkitektur Polska Sp. Z o.o. – „Przedszkole miejskie nr 19 Słupskiego chłopczyka w Słupsku”. Jest to projekt przebudowy istniejącego już obiektu, o niskich walorach architektonicznych. Autorce pracy udało się go przekształcić w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, wyposażony w rozwiązania wpływające na jego efektywność energetyczną i bezpieczeństwo pożarowe i komfort użytkowników. – Jest to bardzo dobry przykład, jak można w nieatrakcyjne budynki oświatowe tchnąć nowe życie. W projekcie wykorzystano naturalne materiały – płyty elewacyjne Rockpanel, które dodatkowo połączono z naturą. Zastosowano także grubszą niż minimalnie wymagana izolację cieplną z wełny skalnej Rockwool , dzięki czemu uzyskano wysoką efektywność energetyczną budynku. W przemyślany sposób wykorzystano całą przestrzeń, aby zapewnić jak najwyższą funkcjonalność obiektu – wylicza Piotr Pawlak z firmy Rockwool.

Pierwszą nagrodę w kategorii studentów, 10 000 złotych, zdobyła Katarzyna Śleboda z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Z małej Rawki do Koliby. Prof. dr hab. Marian Fikus uzasadnił wybór – Projekt wyróżnia minimalistyczna forma – prosty obiekt, pełniący istotną funkcję, który może w prosty sposób wkomponować się w różnorodne otoczenie. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które z powodzeniem można zastosować od Bałtyku do Tatr. Na uwagę zasługuje też fakt wykorzystania w tej nieskomplikowanej bryle naturalnych materiałów oraz licznych rozwiązań proekologicznych.

Praca pt. „Muzeum Myśli Ekologicznej” Karola Wysznackiego z Politechniki Łódzkiej uzyskała drugą nagrodę w wysokości 5 000 zł. Projekt wyróżnił się odwagą w formowaniu struktur architektonicznych w historycznej tkance miejskiej. – Obiekt pomimo swoich bardzo współczesnych i rzeźbiarskich form nawiązuje do otoczenia, w subtelny sposób wpasowuje się w nie. W nowoczesnej formie zastosowano naturalne i tradycyjne materiały. Na uwagę zasługuje także przestrzenna i interesująca struktura wnętrz – argumentuje mgr inż. arch. Leszek Horodyski.

Drugą nagrodę w wysokości 5 000 złotych otrzymał także Dawid Jarosz z Politechniki Warszawskiej, za pracę „WarsaWieś (Socjalizator Miejscowy – miejska farma społeczna). Pracę wyróżniono głównie za intrygującą i dynamiczną formę. – W ciekawy sposób zastosowano tutaj na dużą skalę drewniane płyty Rockpanel, w sąsiedztwie betonowego osiedla – tworzy to interesujący i przyjemny dla oka kontrast. Promuje także proekologiczne wartości. Na uwagę zasługuje także ciekawa i nowoczesna funkcja, spalająca społeczność lokalną – podkreśla Piotr Pawlak.

W kategorii studentów przyznano także dwie nagrody – w wysokości 2 500 złotych. Otrzymali je: Mateusz Stawarski z Politechniki Śląskiej za pracę „Szklane domy” oraz Zuzanna Norkiewicz z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Dom nad jeziorem”.