Jest konkurs na koncepcję przebudowy Placu Wolności w KielcachSARP Kielce - 11-09-2014 12:14


Konkurs na opracowanie przebudowy Placu Wolności organizowany jest we współpracy z kieleckim oddziałem SARP, sędzią konkursowym jest m.in.Janusz Janik, przewodniczącym sądu jest wiceprezes ZG SARP mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie na podstawie wytycznych i materiałów określonych w regulaminie, koncepcji architektonicznej: 1) zagospodarowania powierzchni Placu Wolności w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem elementów takich jak: a) nowa kompozycja zieleni; b) nawierzchnie, detale architektoniczne, mała architektura, tzw. „meble miejskie” itp; c) charakterystyczne elementy zagospodarowania; d) oświetlenie; 2) garażu podziemnego pod główną płytą placu.

Szczegółowy opis przedmiotu konkursu został zawarty w regulaminu konkursu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem kompozycyjnym, funkcjonalnym, ochrony wartości kulturowych i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej przebudowy obszaru Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. Realizacja wybranej koncepcji zagospodarowania przestrzeni największego placu w mieście, w powiązaniu z planowaną budową parkingu podziemnego, będzie jednym z ostatnich, kluczowych elementów prowadzonego od lat procesu rewitalizacji zabytkowego śródmieścia Kielc - obejmującego w szczególności modernizację i rozbudowę systemu przestrzeni publicznych oraz zmianę organizacji ruchu kołowego w strefie śródmiejskiej.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 14/10/2014.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I Nagroda: 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy złotych) + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki do wykonania szczegółowego opracowania pracy konkursowej;
II Nagroda: 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
III Nagroda: 10.000,- zł (dziesięć tysięcy złotych);
Wyróżnienie: 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych)

Więcej informacji na stronie kieleckiego SARPu i na stronie UM Kielce.