Konkurs na dziecięcą strefę zabaw w Nowym Teatrzenowyteatr.org - 12-04-2016 14:16


Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr ogłosiło konkurs na projekt mobilnego miejsca zabaw.

Celem konkursu jest wybranie najlepszego, spójnego plastycznie i merytorycznie projektu instalacji artystycznej w postaci mobilnego miejsca zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat na potrzeby przestrzeni mieszczącej się w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.

Projekt oraz wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej (drukowanej) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adnotację „Praca konkursowa w konkursie na projekt instalacji artystycznej w postaci mobilnego miejsca zabaw dla Nowego Teatru w Warszawie”, do dnia 26.04.2016 w sekretariacie Nowego Teatru przy ul. Rejtana 17 lok. 25 (VII p.) 02-516 Warszawa.

Regulamin konkursu na stronie nowyteatr.org.