Konkurs na modernizację stołecznego Placu Małachowskiegopropertydesign.pl - 25-02-2014 15:41


28 lutego rozpocznie się konkurs na koncepcję modernizacji tej części Warszawy. Plac Małachowskiego ma zmienić się w przyjazną przestrzeń do spotkań i działań na polu artystyczno-kulturalnych.

Konkurs dla architektów i urbanistów ogłosił Warszawski Zarząd Terenów Publicznych, zaś podmiotami zaangażowanymi w projekt konkursowy rewitalizacji Placu Małachowskiego jest Urząd Dzielnicy Śródmieście, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy oraz Hochtief Development Poland. Współpraca wspomnianych instytucji i konsultacje społeczne zaowocowały wytycznymi konkursu. Wśród nich znalazły się m.in. zaplanowanie przestrzeni na organizację wydarzeń kulturalno-artystycznych i rekreacyjnych, uznanie priorytetu pieszych przy ograniczeniu ruchu samochodów i autobusów, podkreślenie architektonicznej i funkcjonalnej roli zabytkowych budynków, otwarcie widokowe na Kościół Ewangelicko-Augsburski.

Jednym z głównych priorytetów konkursu jest nadanie Placowi Małachowskiego współczesnej formy, ale z poszanowaniem tradycji i odniesieniem do funkcji integrujących społeczeństwo. Zwycięska koncepcja posłuży do wykonania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy dostarczyć do 14 marca, zaś termin składania prac mija 17 czerwca.

Wyniki konkursu zostaną ogłosone do końca czerwca. Organizator zakłada, że po wykonaniu modernizacji Plac Małachowskiego stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez wszystkich warszawiaków i istotnym ośrodkiem arystycznym.