Konkurs na najlepszą koncepcję "zielonego" słupa przystankowegoUM Poznań - www.poznan.pl - 22-10-2020 13:58


Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania oraz Rada Osiedla Stare Miasto organizują konkurs na najlepszą koncepcję "zielonego" słupa przystankowego. Projekt skierowany jest do poznańskich studentów kształcących się na uczelniach projektowych i artystycznych.

Głównym założeniem konkursu jest stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie pomoże wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców. 

Poprzez sformułowanie "zielony" słup przystankowy należy rozumieć wszelkie proekologiczne walory, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków i adaptacji miasta do zmian klimatu, np. gromadzenie wody opadowej, produkcję energii elektrycznej czy poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez wzrost wilgotności powietrza lub jego oczyszczanie. 

Koncepcja projektowa powinna  zawierać: mało wymagającą zieleń dostosowaną do wzrostu w trudnych warunkach miejskich, dowolną formę siedziska uwzględniającego niewielką przestrzeń wokół słupa oraz rozkład jazdy autobusów lub tramwajów wraz z możliwością jego podświetlenia. 

Autorzy najlepszych koncepcji projektowych otrzymają nagrody pieniężne: 

I miejsce - 7500 zł,
II miejsce - 1500 zł,
III miejsce - 1000 zł.
Prace konkursowe, wnioski, dokumenty i oświadczenia wymagane regulaminem należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: konkurs.zielonyslup@um.poznan.pl. Zgłoszenia będa przyjmowane do22 listopada 2020 r.