Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu wrocławskiego osiedlaPropertyDesign.pl - 14-12-2020 10:56


Wrocławski oddział SARP ogłosił jednoetapowy konkurs studialny urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu osiedla Celina Południe ograniczonego ulicami: Gajowicka, Krucza, Żelazna we Wrocławiu. Jego wyniki będą wykorzystane w pracach nad zmianami w przyszłym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren objęty konkursem składa się z trzech części. W części A położony jest ośrodek usługowy Serce Celiny, będący miejscem aktywności lokalnej na osiedlu, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie kościoła. Jak przeczytamy w regulaminie konkursu, uczestnicy konkursu powinni m.in. przeanalizować organizację przestrzeni wspólnej (półpublicznej i półprywatnej) dla mieszkańców, znajdującej się we wnętrzu zespołu urbanistycznego - zarówno w kontekście rekreacji, jak i możliwości wprowadzenia sportu czy miejsc o bardziej kameralnym charakterze, adresowanych do mniejszych grup użytkowników, a także wziąć pod uwagę możliwość zmiany - likwidacji istniejących obiektów usługowych i stworzenia bardziej współczesnych zamienników dopełniających zakres potrzeb mieszkańców tego zespołu, jak i całego osiedla Celina, zgodnie z ideą „osiedli kompletnych”.

Teren B to korytarz ulicy Gajowickiej wraz z pasem zieleni jako miejscem aktywności lokalnej dla mieszkańców. Z kolei teren C to teren należący do Kościoła. Tutaj regulamin sugeruje traktowanie miejsca jako bardziej kameralnego, ważnego ze względu na rangę obiektu kultu religijnego, ale także jako lokalną dominantę przestrzenną. W projektowaniu należy zwrócić uwagę na teren jako przeciwwagę dla planowanej przestrzeni publicznej, po drugiej stronie ulicy Grochowej.

Ważnym zadaniem Konkursu jest zaproponowanie rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego dla „serca Celiny” – zespołu usługowego jako przyszłej przestrzeni spełniającej potrzeby lokalnej społeczności i nie kolidującej z istniejącą zabudową mieszkaniową. Ze względu na brak inwentaryzacji zieleni do Uczestników Konkursu należy ocena stanu istniejącej zieleni i możliwość jej wykorzystania (uzupełnienia) w nowych warunkach, przeczytamy w regulaminie. Tutaj Regulamin szczególną ze szczególną troską sugeruje potraktować tereny B i C.

Termin składania prac konkursowych: do 16 marca 2021 do godz. 15.00.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie organizatora (SARP Wrocław).