Kto zaprojektuje ekspozycję Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce?Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce - 28-06-2016 15:02


Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz opracowanie fragmentów scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej dla dwóch przestrzeni aranżacyjnych.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej nowej wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Prace konkursowe powinny przedstawiać optymalne i oryginalne rozwiązania projektowe w zakresie scenariusza i rozwiązań plastyczno-przestrzennych, opracowane w oparciu o różnorodne środki przekazu wiedzy i o techniki aranżacji wystaw muzealnych.

Zakres pracy konkursowej obejmuje opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz opracowanie uszczegółowionych fragmentów scenariusza i uszczegółowionych fragmentów koncepcji plastyczno-przestrzennej dla dwóch przestrzeni aranżacyjnych / dwóch instalacji, ilustrujących: ▪ genezę antykomunistycznego podziemia, ▪ wybraną akcję bojową żołnierzy wyklętych.

Zakłada się narracyjny charakter wystawy, wykorzystującej multimedia w połączeniu z tradycyjną, fizyczną scenografią.

Wystawę stałą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce należy zaplanować w budynkach tworzących kompleks zabudowy przy ul. Traugutta 19. Dla potrzeb remontu, przebudowy i rozbudowy budynków tworzących kompleks zabudowy przy ul. Traugutta 19 opracowano wielobranżową dokumentację projektową (dokumentacja opracowana przez: ARCHIBOX. Pracownia projektowa, 61-144 Poznań, ul. Na Miasteczku 12c/255) i uzyskano decyzję Pozwolenie na budowę.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć w biurze Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, mieszczącym się pod adresem: ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, do dnia do 4 lipca 2016, godz. 14:00.

Termin składania prac konkursowych do 19 sierpnia br. do godz.14:00

Ogłoszenie wyników konkursu do 31 sierpnia br.