REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 27 mar 2022 09:10
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Za nami rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Ostrowscy Architekci zdobyli w konkursie III nagrodę, fot. Ostrowscy Architekci
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach
Nie wygrali, ale projekt robi wrażenie. Ostrowscy Architekci z pomysłem na HUB Gamingowo-Technologiczny w Katowicach

Za nami rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Ostrowscy Architekci zdobyli w konkursie III nagrodę. Przedstawiamy szczegóły wyróżnionego projektu.

REKLAMA

  • Ostrowscy Architekci założyli wielowymiarowe odnowienie, trwałe ożywienie, aktywizacja i poprawa funkcjonalności zdegradowanego poprzemysłowego terenu, tworzącego kompleks historycznych budynków Szybu „Pułaski” (dawniej „Carmer”), byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” (dawniej „Giesche”) powstałych w latach 1903-1910.
  • Koncepcja jest próbą oddania autentycznego charakteru zabudowy przemysłowej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”
  • Nacisk położono na przywrócenie autentyczności miejsca, jego „genius loci” w nowym technologicznym wyrazie.

Autentycznie i w duchu zrównoważonego rozwoju

Priorytetem jest wyprowadzenie poprzez rewitalizacje, przedmiotowego terenu za stanu kryzysowego, nadanie nowego ducha, nowej funkcji i współczesnego wymiaru istniejącym pokopalnianym obiektom zabytkowym o cennych walorach architektonicznych, z uwzględnieniem ochrony wartości kulturowych i materialnych istniejących historycznych zabudowań, w duchu zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja jest próbą oddania autentycznego charakteru zabudowy przemysłowej Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, stanowiącego dziedzictwo i tożsamość tego terenu, pozwalając użytkownikom oraz odbiorcom doświadczyć tego, co przez lata było niedostępne dla osób niezwiązanych z działalnością przemysłową, z naciskiem położonym na współczesne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne, szanujące zastaną historyczną substancję. Zakłada się społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie danego obszaru poprzez wpisanie nowej funkcji w industrialną tkankę oraz przemianę zdegradowanego terenu, który utracił swoją pierwotną funkcję. Planuje się współczesne założenie, niepozbawione historii, gdzie nacisk położono na przywrócenie autentyczności miejsca, jego „genius loci” w nowym technologicznym wyrazie, szanując historię i tradycję, patrząc w przyszłość przez pryzmat nowych technologii. Celem nadrzędnym jest przywrócenie do życia przestrzeni poprzemysłowych z zachowaniem jak najwięcej unikatowych, oryginalnych elementów zabudowy definiujących tożsamość miejsca, które po wielu latach niedostępności, po przeprowadzonej metamorfozie, zostanie w pełni udostępnione i oddane lokalnej społeczności. Poprzemysłowy kompleks, to wyjątkowe miejsce na mapie dziedzictwa przemysłowego regionu, ujmuje swoim industrialnym charakterem i skalą, zasługuje tym samy na drugie życie. Nowe funkcje zaimplementowane w historyczną przemysłową substancję, podziałają jak magnes na lokalną społeczność i staną się kolejną niepowtarzalną atrakcją Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, krzewiącego kulturę przemysłową, w tym materialne i niematerialne dziedzictwo przemysłowe regionu śląskiego. Wspólnie z sąsiednim zabytkowym osiedlem górniczym Nikiszowiec, będą stanowiły niepowtarzalną atrakcję turystyczną nie tylko Katowic, ale również w skali Województwa Śląskiego i kraju.

To, co pomiędzy budynkami

Inspiracją dla sposobu kształtowania nowego oblicza poprzemysłowego kompleksu stała się nazwa planowanej inwestycji, „HUB” (pol. koncentrator sieciowy), czyli urządzenie sieciowe, wykorzystywane do łączenia ze sobą segmentów sieci i komputerów. Wpisując się w to założenie, architekci zakładają połączenie ze sobą obiektów o odmiennej skali, różnorodnym wyrazie, sprawiających wrażenie na pierwszy rzut oka, niedopasowanych do siebie kubatur o różnej funkcji. Kluczem do formalnego powiązania, ze sobą obiektów tak zróżnicowanych, będzie to co pomiędzy budynkami. Wysokiej jakości przestrzeń publiczna: atrakcyjna, wielofunkcyjna, przyjazna, otwarta, pełna naturalnej zieleni, dedykowana dla ruchu, aktywności, spotkań i wypoczynku. Planowana przestrzeń, będzie udostępniona najemcom, gościom, turystom, jak i mieszkańcom Katowic, doceniającym walory przestrzenne przemysłowej tkanki miejskiej. Będzie to przestrzeń spinająca, integrująca zespół historycznych zabudowań z planowaną przebudową istniejących budynków: budynku łaźni nr 1 i łącznika nr 2, nieobjętych ochroną konserwatorską.

Relacje przestrzenne pomiędzy poszczególnymi budynkami i ich powiązania, narzuciły rozwiązanie w postaci linearnej kompozycji, opartej o układ pasów, inspirowany profilem geologicznym otworu wiertniczego, wykonywanego w górotworze dla celów badawczych i eksploatacyjnych, na potrzeby branży górniczej. Graficzne przedstawienie profilu geologicznego, w postaci bardzo plastycznego szrafowania, ukazuje różnorodne warstwy składowe górotworu, w tym np.: glinę, piasek, iły, łupek, piaskowiec i węgiel kamienny, kopalinę będącą częścią dziedzictwa i tożsamości przemysłowego biotopu Śląska. Deseń profilu geologicznego, przełożono na język kształtowania przestrzeni, stanowi on podstawę porządkowania, nowo definiowanej urbanistyki kompleksu. Stworzono dzięki temu, unikalną strukturę ekosystemu, kształtowanego za pomocą liniowych elementów wykończeniowych i przestrzennych, w formie zieleni ozdobnej: traw ozdobnych, łąk kwietnych, bylin, rojników, rozchodników i drzew. W całość wpleciono utwardzone nawierzchnie w postaci: asfaltobetonu, kostki betonowej oraz przepuszczalne nawierzchnie tj. bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa, czy nawierzchnie wykończone korą, grysem i otoczakami. Kontrapunktem dla przewidzianej struktury, będzie główna oś kompozycyjna, przebiegająca równolegle do licznych torów kolejowych, spinająca całe założenie, w postaci ponad trzystumetrowego woonerf'u, prowadzonego pomiędzy istniejącymi zabytkowymi budynkami i łączącego trzy niezależne place miejskie, przewidziane do organizacji ogólnodostępnych wydarzeń. Będzie to otwarta, przystępna przestrzeń publiczna, łącząca w sobie funkcje ulicy, deptaku, miejsca spotkań, dedykowana przede wszystkim dla pieszych, osób poruszających się na wózkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Główna oś kompozycyjna w postaci woonerf'u, zostanie połączoną z przestrzeniami znajdującymi się po północnej stronie drogi, poprzez dwa projektowane przejścia dla pieszych, zapewniające dostęp do kolejnych atrakcyjnych stref publicznych, obejmujących przestrzenie rekreacji i wypoczynku. Nowo wykreowana przestrzeń, będzie dawała poczucie bezpieczeństwa, komfort użytkowy i wysokiej jakości walory estetyczne, dopełnione bogatą naturalną zielenią, zapewniającą bioróżnorodność, całość uzupełniona będzie industrialną małą architekturą. Wprowadzone zielone strefy, pozwolą w upalne dni na odpoczynek w cieniu drzew, umożliwią także spacerowanie i odpoczynek, wśród nieregularnie poukładanych łąk kwietnych.

Bliskość natury

Różnorodne formy zieleni w postaci traw ozdobnych, łąk kwietnych, bylin, rojników, rozchodników, drzew, drzew owocowych, zastosowane na terenie inwestycji, powiązane z automatycznym systemem nawadniania i kilkoma podziemnymi zbiornikami retencyjnymi magazynującymi wody deszczowe, pozwolą na utrzymanie bioróżnorodności terenu inwestycji i będą sprzyjały egzystencji zarówno flory jaki i fauny. Projekt zakłada wprowadzenia sporej ilości zieleni naturalnej także do wnętrz budynków. Tektonika poszczególnych budynków, z licznymi rozległymi istniejącymi przeszkleniami, zlokalizowanymi na różnych poziomach, także w postaci świetlików dachowych, pozwoli na naturalną wegetację roślinności, poprawiając mikroklimat wnętrz, tym samym zapewniając odpowiedni komfort użytkownikom. Całość będzie aranżowana w duchu biofilii (przywrócenie w architekturze bliskości natury), z naciskiem położonym na wykreowanie zrównoważonej, przyjaznej, zdrowej i miłej dla oka zielonej przestrzeni, przenikającej się z substancją kubaturową. Wprowadzenie terenów biologicznie czynnych do DNA poprzemysłowego kompleksu, traktujemy jako zabieg rehabilitacji zdegradowanego terenu, poddanego negatywnym działaniom przez wiele lat, który dzięki poczynionym założeniom stanie się spójnym zielonym habitatem. Obecność naturalnej zieleni w przestrzeni zewnętrznej jaki i we wnętrzach poszczególnych obiektów, wzbogaci wizualnie cały kompleks, podniesie krzywą wrażeń podczas korzystania z niej, będzie kreowała zdrowe otoczenie do życia i pracy, będzie miała zbawienny wpływ na użytkowników, jaki i gości. Zapewni pozytywny odbiór, będzie przyciągała i motywowała do działania. Wykreowane przestrzenie w formie miksu naturalnej zieleni i przemysłowej bazy przestrzennej, będą zaskakiwały odbiorcę, będą porządkowały przestrzeń, tworząc niebanalne perspektywy, pozwalające na chłonięcie industrialnego klimatu w nowym wydaniu.

W centralnym punkcie woonerf'u, będzie znajdowało się serce całego założenia, najbardziej charakterystyczny element czyli wieża wyciągowa z szybem dźwigowym. W tym miejscu będzie koncentrowało się życie nowego kompleksu, natomiast w samym budynku szybu wygospodarowano przestrzenie wystawiennicze udostępnione turystom, powiązane z zapleczem gastronomicznym. Całość „ubrano” w zieleń, dopełniającą wartościową przestrzeń, dla zapewnienia odpowiedniego komfortu wizualnego i użytkowego. Przyjęta zasada w kształtowaniu przestrzeni pomiędzy poszczególnymi budynkami, pozwoliła na wygospodarowanie kilku wnętrz urbanistycznych, precyzyjnie powiązanych naturalnie kształtującymi się otwarciami widokowymi, dominatami przestrzennymi, które stanowią wartość przestrzenną założenia i ją definiują. Zaprogramowanie wielofunkcyjnej i wielowymiarowej przestrzeni pomiędzy budynkami z licznymi atrakcjami, pozwoli na ożywienie tego co pomiędzy budynkami i sprawi, że cały kompleks będzie tętnił życiem o różnych porach dnia i nocy. Stanie się dzięki takiemu zabiegowi, wartościową przestrzenią o ponadlokalnym znaczeniu, dostępną dla wszystkich spragnionych kontaktu z miejscem nacechowanym industrialną historią.

Z myślą o użytkownikach przestrzeni

Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną I etapu dzielnicy nowych technologii w Katowicach, opracowano w sposób wyważony, holistyczny, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, kładąc duży nacisk na spełnienie potrzeb przestrzennych, szeroko rozumianej branży gamingowej, branży e-sportu, branży wideo, branży kreatywnej i branży o profilu technologicznym (high-tech). Wpisując się w założenia zawarte w warunkach konkursu, zaprogramowano elastyczne przestrzenie przewidziane na biura na wynajem, przestrzenie co-working’owe, przestrzenie wsparcia dla biznesu wraz z profilem edukacyjnym, w tym przestrzenie akceleracyjne przewidziane dla startup'ów. Uwzględniając walory historyczne istniejących zabudowań i unikatowy kontekst przemysłowego kompleksu, część przestrzeni udostępniono mieszkańcom i turystom. Przewiduje się pieczołowite odrestaurowanie elewacji zabytkowych obiektów industrialnych, w tym oszczędną w wyrazie, nową elewacje istniejącego budynku nr 1, który nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przedmiotowa koncepcja zakłada przygotowanie środowiska zewnętrznego i wewnętrznego kompleksu, z uwzględnieniem dobrostanu użytkowników tej przestrzeni, w tym potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przyjęte rozwiązania projektowe są zrównoważone, optymalne pod względem ekonomicznym, przemyślane pod kątem niskich kosztów eksploatacyjnych, efektywności energetycznej poszczególnych obiektów, oszczędzania zasobów wody i energii, redukcji emisji CO2 i wyboru racjonalnych materiałów. Wszystkie pomieszczenia, przewidziane na stały pobyt ludzi, będą doświetlone światłem naturalnym, będą wyposażone w zadbaną naturalną zieleń i systemy budynkowe zapewniające optymalny komfort użytkowania, mikroklimat wnętrz i reagujące na zmienne potrzeby użytkowników.

                                       

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.