Ogłoszono przetarg na projekt placu nadwodnego w Gdańskuwww.gdansk.pl - 23-10-2020 12:54


Jak podaje portal Gdansk.pl, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na projekt zagospodarowania zapomnianego terenu u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV. Plac nadwodny ma zamienić się w wizytówkę dzielnicy Nowy Port. Wstępne koncepcje, jak mogłoby wyglądać to miejsce, przedstawione zostały już w ubiegłym roku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Wyzwolenia i Władysława IV. Dokumentacja powstanie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na połowę listopada.

Teren w Nowym Porcie stanie się, zgodnie z założeniami, przestrzenią wielofunkcyjną. Ma być wizytówką dzielnicy. Plac ten zostanie zagospodarowany w taki sposób, by można było na nim organizować m.in. imprezy plenerowe.

Materiałem wyjściowym dla opracowania będzie zwycięska koncepcja, która powstała w konkursie ogłoszonym przez Biuro Rozwoju Gdańska w ubiegłym roku. Zwyciężyła koncepcja autorstwa zespołu projektowego w składzie: Tomasz Japa, Maria Kępka, Zofia Zuchowicz i Anna Dubois.

Ostateczny projekt będzie musiał być uzgodniony m.in. z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.

Zadanie to jest elementem realizowanego obecnie projektu "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.