Projekt OVO Grąbczewscy Architekci zwycięski w konkursie na koncepcję Centrum Wiedzy CognitariumPAP - 06-11-2020 16:58


Wybrano zwycięską koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Wiedzy Cognitarium, autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic. Obiekt za ok. 53 mln zł na powstać na terenie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich. W konkursie oceniono 44 koncepcje.

W piątek w auli Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich sąd konkursowy, powołany w czerwcu 2020 r. do przeprowadzenia jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznych Centrum Wiedzy Cognitarium, ogłosił wyniki postępowania.

Spośród 44 zgłoszonych prac pierwszą nagrodę - w wysokości 50 tys. zł, wraz z zaproszeniem do realizacji konkursu - otrzymała ta z numerem 43, autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic.

Odczytując werdykt, sędzia referent Marek Perepeczo podał, iż nagrodę przyznano "za stworzenie czytelnej, klarownej i wyrazistej formuły obejmującej w możliwie najpełniejszy sposób problematykę zadania konkursowego".

W uzasadnieniu podkreślił, że "projekt łączy walory urbanistyczne, architektoniczne i symboliczne, oferując funkcjonalną elastyczność i demonstrując oczekiwaną wielowątkowość rozwiązań w obrębie każdego z modułów tworzących strukturę budynku".

W ocenie jury zwycięski projekt zmusza do poszukiwania odpowiedzi za stawiane pytania i obiecuje rozwiązania. "Nie jest to pusty, niezdefiniowany obszar poszukiwań. To świadomie przyjęta formuła zwrócenia się w stronę rzeczywistych problemów (…) To podejście, po analizach dokonanych przez sąd konkursowy, zapowiada rozwiązania o wymaganej jakości, ale mieszczące się nakreślonych, czytelnych ramach" - tak Perepeczo uzasadniał stanowisko sądu.

Zdaniem oceniających projekt "fascynuje formą architektoniczną, nastrojem, wielowarstwową narracją". "Zapowiada budynek, który będzie można eksplorować, odkrywać w wielu warstwach znaczeniowych. Budynek opowiadający o architekturze, w całej jej złożoności" - podkreślono w odczytanym stanowisku.

W konkursie ponadto przyznano drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 30 tys. zł i 20 tys. zł, a także trzy równorzędne wyróżnienia z nagrodę pieniężną po 10 tys. zł. Łącznie pula nagród wyniosła 130 tys. zł. Konkurs wsparł kwotą 200 tys. zł Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Przewodniczący sądu konkursowego Jerzy Szczepanik-Dzikowski zaznaczył, że sąd w pracach poszukiwał przede wszystkim rozwiązań spójnych i konsekwentnych. "To poszukiwanie (…) znalazło odzwierciedlenie w wyborze prac nagrodzonych, pomimo że reprezentują one odmienne podejście do zadania konkursowego" - powiedział.

Jednocześnie zaznaczył, że "bardzo wiele spośród 44 projektów, które wpłynęły na konkurs, zaprezentowało ponadprzeciętny wysoki poziom".

Po ogłoszeniu wyników konkursu rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka powiedziała na briefingu prasowym, że Cognitarium ma służyć studentom i pracownikom PK, a także mieszkańcom Koszalina, regionu i turystom. "Ta formuła zakłada powstanie nie tylko biblioteki, wydawnictwa PK, ale również centrum szkoleniowo-konferencyjnego, galerii. Ma być to przestrzeń otwarta do spotkań, miejsce inspiracji projektów szczególnie społecznych. Liczymy na to, że będzie to również miejsce reprezentacyjne dla miasta Koszalina. (…) To jest ważne przedsięwzięcie dla Pomorza Zachodniego" - zaznaczyła.

Rektor PK podkreśliła, że obecnie projekt, którego realizacja szacowana jest na ok. 53 mln zł, wchodzi w kolejny etap. Kanclerz PK dr inż. Artur Wezgraj dodał, że po dwóch latach od rozpoczęcia przygotowań do konkursu, został on rozstrzygnięty zgodnie z założeniem. W ciągu roku powinien powstać projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę, by w 2022 r. rozpocząć inwestycję, która miałaby powstawać przez 2-3 lata. Te plany Wezgraj uwarunkował uzyskaniem finansowania. Powiedział, że liczy, iż będzie ono przyznane m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rektor PK dodała, że przyznany dwa lata temu przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego kapitał obligacyjny wartości 27 mln zł będzie służył jako "zabezpieczenie inwestycji". (PAP)

autorka: Inga Domurat

ing/ zan/