Rusza II edycja konkursu CityandRest. Tym razem ma powstać woonerf w SkawiniePropertyDesign.pl - 13-08-2021 09:04


Polbruk po raz kolejny zaprasza do udziału w konkursie CityandRest. Pełna nazwa tegorocznej edycji to CityandRest - Wspólna Przestrzeń Miasta. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu wspólnej, bezpiecznej przestrzeni miejskiej, wypełnionej zielenią, małą architekturą oraz strefami wypoczynku w duchu woonerf w Skawinie. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Konkurs jest adresowany do architektów, architektów krajobrazu, projektantów, studentów architektury i architektury krajobrazu. W konkursie, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, mogą brać udział osoby indywidualne lub 2 osobowe zespoły.

Celem konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego, opartego na realnej przestrzeni miejskiej w Skawinie zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego i opracowanie go zgodnie z ideą woonerf, czyli bezpiecznej, zielonej przestrzeni miejskiej, pełniącej funkcje komunikacyjne i społeczne. Koncepcje prezentowane w pracach konkursowych w ramach projektu CityandRest powinny uwzględniać synergiczne połączenie wielu funkcji ze szczególnym naciskiem na zaplanowanie zieleni. Zadanie konkursowe zakłada wykorzystanie w projekcie produktów firmy Polbruk SA. Interwencja projektowa musi również spełniać wytyczne Miasta i Gminy Skawina określone w regulaminie.

Patronat medialny nad konkursem CityandRest - Wspólna Przestrzeń Miasta objęły Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu,  magazyn architektoniczny Architektura&Biznes oraz wortal dla architektów krajobrazu, urbanistów i miłośników ogrodów – www. sztuka-krajobrazu.pl.

Konkurs CityandRest jest cyklicznym projektem nastawionym na kreację bezpiecznych, zielonych i przyjaznych dla mieszkańców oraz środowiska, funkcjonalnych stref w miastach. W ubiegłorocznej edycji konkursu w ramach zadania konkursowego powstało wiele interesujących koncepcji projektowych prezentujących możliwości stworzenia wspólnych dla mieszkańców, a równocześnie bezpiecznych w dobie pandemii Covid-19 (zachowanie właściwego dystansu) miejsc wypoczynku w miastach.  Przestrzeń publiczna powinna być funkcjonalna i przyjazna dla mieszkańców. Oba założenia realizuje koncepcja woonerf, która w strefie zurbanizowanej zakłada połączenie kilku ważnych funkcji: ulicy i parkingu, a jednocześnie deptaka i miejsca spotkań mieszkańców. Najważniejsze cechy przestrzeni woonerf to wysoki poziom bezpieczeństwa, który wynika z uspokojenia ruchu oraz duża ilość przyjaznych dla mieszkańców odpowiednio zaprojektowanych terenów zielonych. Równocześnie przestrzeń ta realizuje funkcję komunikacyjną  (z priorytetem dla pieszych oraz rowerzystów) i zachowuje miejsca parkingowe.

Zgłoszenia w konkursie CityandRest - Wspólna Przestrzeń Miasta można przesyłać do 8 października 2021 roku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.