Rusza konkurs na najlepszą architekturę Gdańskawww.gdansk.pl - 25-06-2020 09:44


Jak informuje portal Gdansk.pl, Prezydent Miasta Gdańska i Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Wybrzeże ogłosili trzecią edycję konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w Gdańsku. Konkurs dotyczy inwestycji ukończonych w latach 2018-2019.

Wśród najlepszych mogą znaleźć się: budynek, zespół budynków, budowla (mosty, wiadukty, wieże itp.) lub elementy terenowe (założenia parkowe, promenady, urządzenia sportowe itp.).

Wyboru dokona kapituła złożona z przedstawicieli SARP i Miasta Gdańska. Skład kapituły zmienia się przy każdej edycji konkursu. Nagrody na wniosek kapituły przyznaje Prezydent Miasta Gdańska.

Zgłoszenie powinno zawierać szczegółową lokalizację obiektu (ukończonego w latach 2018-2019), zdjęcie oraz uzasadnienie merytoryczne. Kapituła przed dokonaniem wyboru przeprowadza również wizję lokalną.

Celem konkursu jest promocja gdańskiej architektury poprzez ukazanie jej różnorodnego i ciekawego oblicza, a nagrody otrzymują wspólnie architekt, inwestor i wykonawca. Nagroda składa się z trzech elementów: statuetki, dyplomu oraz metalowej plakietki do wmurowania w fasadę nagrodzonego obiektu. Plakietka zawiera nazwisko lub nazwę autora projektu (studia architektonicznego), inwestora i wykonawcy.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody można nadsyłać do 16 sierpnia 2020 r. na adres najlepsza.architektura@gdansk.gda.pl