Toaleta publiczna w Płocku - miasto ogłasza konkurs na program funkcjonalno-użytkowyPropertyDesign.pl - 09-12-2016 10:55


Miasto Płock ogłosiło nabór ofert dotyczących opracowania programu funkcjonalno-użytkowego toalety miejskiej. Ma on powstać w oparciu o koncepcję stworzoną przez laureatów konkursu na projekt łazienki w 2016 roku - Stanisława Łakińskiego i Łukasza Spychaja.

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka zaprasza projektantów do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego toalety miejskiej, zlokalizowanej na Pasażu Roguckiego w Płocku. Jest to kolejny etap na drodze realizacji projektu toalety miejskiej, którego autorzy - Stanisław Łakiński i Łukasz Spychaj, w czerwcu 2016 roku otrzymali nagrodę Grand Prix w konkursie KOŁO na projekt łazienki publicznej.

Zakres projektu obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego m.in. dla toalety miejskiej, kompleksowego zagospodarowania terenu, stojaka na rowery, ciągów komunikacyjnych, przyłączy sanitarnych, wodociągowych i elektroenergetycznych. Projekt powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi, spełniać wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również zapewniać swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu.

Miasto oczekuje projektu zoptymalizowanego kosztowo. Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Zamówień Publicznych.

Ze względu na zgłaszane liczne zapytania do oferty, miasto podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 oraz terminu wykonania kompletnego programu funkcjonalno do 3 lutego 2017 roku.