Trwa konkurs na koncepcję Parku Aktywności Rodzinnej na WawrzePropertyDesign.pl - 19-07-2022 10:42


Do 8 sierpnia można składać prace przedstawiające koncepcję Parku Aktywności Rodzinnej, jaki ma powstać w dzielnicy Wawer w Warszawie.

Trwa ogłoszony przez urząd m.st. Warszawy-Urząd Dzielnicy Wawer konkurs na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej Parku Aktywności Rodzinnej w dzielnicy Wawer. Park ma być nowoczesnym miejscem aktywności i integracji mieszkańców, uzupełniając ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy.

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej oraz nagroda pieniężna.

Organizator przewidział nagrody dla trzech prac:

Konkurs jest jednoetapowy. Prace można składać do 8 sierpnia do godz. 10.