Trwa międzynarodowy konkurs na koncepcję zielonego apartamentuPropertyDesign.pl - 07-03-2022 14:55


Na platformie Uni.xyz ogłoszono koncepcyjny konkurs pt. "Green Pacifier". Architekci mają zaprojektować zielony pro-ekologiczny apartament.

Przedmiotem konkursu "Green Pacifier" jest projekt koncepcyjny apartamentu, w którym ograniczone zostały metody degradacji środowiska. Uczestnicy mają skupić się na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię służącą do wentylacji czy oświetlenia przestrzeni mieszkalnych. Jednocześnie powinno się to odbyć bez uszczerbku na standardzie mieszkania. Organizatorzy oczekują unikalnych rozwiązań projektowych, które pozwolą uzyskać dostęp do źródeł powietrza i słońca - często ograniczonych w gęsto zabudowanych miastach.

Lokalizacją wytypowaną dla projektu jest Nowy Jork - gęsto zaludniona metropolia borykająca się z problemami, takimi jak np. zanieczyszczenie powietrza.

Rejestracja trwa do 18 kwietnia 2022 roku, a prace można nadsyłać do 19 kwietnia 2022 roku.

Obowiązują opłaty rejestracyjne, a wysokość puli nagród zależy od liczby uczestników (maks. 24 tys. dolarów)

Konkurs ma charakter koncepcyjny.

Więcej o konkursie można przeczytać na platformie Uni.xyz.