Turek do rewitalizacji. Konkurs na starcieBIP Turek - 19-07-2016 09:17


Gmina Turek ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej rewitalizacji centralnych przestrzeni publicznych miasta.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centralnych przestrzeni publicznych miasta wraz z elementami architektury krajobrazu, reorganizacją lub organizacją ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, koncepcją amfiteatru letniego, organizacją przestrzeni wypoczynku biernego i aktywnego.

Harmonogram

Ogłoszenie konkursu – 30 czerwca 2016 r.

Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.

Publikacja listy uczestników konkursu – 23 sierpnia 2016 r.

Składanie pytań do 8 września 2016 r.

Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.

Składanie prac konkursowych – 28 października 2016 r.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 30 listopada 2016 r.

Nagrody

1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej – wykonanie prac projektowych

2 nagroda: 15 000 zł brutto

3 nagroda: 5 000 zł brutto

Więcej informacji o konkursie na stronie Urzędu Miasta Turek.