Ulice Nowej Pragi. Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na starcieUM Warszawa - 31-05-2017 10:38


Stołeczny ratusz ogłosił konkurs architektoniczno-urbanistyczny "Ulice Nowej Pragi" na koncepcję zagospodarowania ulicy Środkowej i Strzeleckiej.

Miasto ogłosiło właśnie konkurs architektoniczno-urbanistyczny na wykonanie koncepcji zagospodarowania ul. Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Ruch na tych ulicach zostanie uspokojony, staną się one bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów.

Zadawanie pytań dotyczących składania wniosków: 9 czerwca 2017 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do uczestnictwa w konkursie:  19 czerwca 2017 r. do godz. 16.00.
Zadawanie pytań dotyczących regulaminu: 20 lipca 2017 r.
Składanie prac konkursowych (w godzinach pracy urzędu od 8 do 16): 15 września 2017 r. do godz. 16.00

Konkurs polega na:
● (w zakresie realizacyjnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ulicy Środkowej w Warszawie, na długości od ulicy Kowieńskiej do ulicy Stalowej, wraz z zagospodarowaniem terenu Ogniska „Praga” w powiązaniu z podwórkiem Kamienicy Wielopokoleniowej,
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania ul. Strzeleckiej wraz w przyległościami:
- skwerem przy skrzyżowaniu z ulicą Konopacką i ulicą 11 Listopada,
- placem miejskim przy skrzyżowaniu z ul. Szwedzką,
- terenem wokół pałacyku Konopackiego,
- fragmentem terenu przy LXXVI Liceum Ogólnokształcącym.
● (w zakresie studialnym) wykonaniu koncepcji zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą 11 Listopada i ulicą Kowieńską.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym, użytkowym, komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji zagospodarowania ulic Środkowej i Strzeleckiej wraz z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi w historycznym obszarze Nowej Pragi dzielnicy Praga Północ, realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych oraz poprawy środowiska zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.

Nadesłane prace oceni sąd konkursowy. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, II nagrody - 30 tys. zł, a III - 15 tys. złotych.