W Namysłowie powstanie żłobek integracyjny - trwa przetarg na projektPropertyDesign.pl - 14-12-2016 11:16


Dzięki współpracy trójstronnej w Namysłowie powstanie innowacyjny żłobek integracyjny, w którym będzie prowadzona również działalność ukierunkowana na wsparcie rodziców. Inwestycja jest obecnie w fazie przygotowawczej - trwa przetarg na projekt architektoniczny żłobka oraz jego wykonanie.

Inicjatorem projektu jest Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ”. Gmina Namysłów przeznaczyła na to przedsięwzięcie atrakcyjny grunt, a inwestycja zostanie sfinansowana przez Fundację VELUX, które przekazały na ten cel ponad 5 mln zł. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego, integracyjnego żłobka, który będzie służył zarówno dzieciom, jak i rodzicom oraz mieszkańcom Namysłowa. Żłobek usytuowany będzie przy ul. Braterskiej w pobliżu Parku Północnego. Działkę pod inwestycję o powierzchni 1,2 ha przekazała gmina Namysłów.

Powstanie żłobka jest odpowiedzią na potrzeby społeczne w gminie Namysłów i szansą dla wielu dzieci i rodzin. Obecnie w Namysłowie działa jedna placówka opiekująca się dziećmi poniżej 3 roku życia. Tymczasem, jak pokazują statystyki, z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na tego typu ośrodek. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. Wynika to choćby z faktu, że w czterech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w mieście połowę zatrudnionych stanowią kobiety. Miasto cały czas się rozwija, liczy na kolejne inwestycje i chce stwarzać konkurencyjne warunki do życia dla swoich mieszkańców, w tym młodych ludzi oraz do rozwoju biznesu. Nowy żłobek będzie więc szansą dla wielu kobiet na szybszy powrót do pracy oraz miejscem stwarzającym bardzo dobre warunki do rozwoju najmłodszych dzieci.

O wyjątkowości tego przedsięwzięcia, świadczą planowane rozwiązania architektoniczne, jak i bogaty wybór oferowanych zajęć i usług. Projekt budynku żłobka zakłada szereg unikatowych rozwiązań mających znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, wykorzystujących energięz naturalnych i odnawialnych źródeł. Natomiast warunki panujące wewnątrz mają być domowe,a pomieszczenia ciepłe, komfortowe i przytulne. Żłobek będzie posiadał nowoczesne sale zajęć: rytmiczną, sensoryczną/wyciszeń, doświadczeń oraz rehabilitacyjną, dzięki którym placówka wyróżni się na tle innych tego typu obiektów. Ćwiczenia prowadzone w tych salach będą stymulowały rozwój motoryczny, poznawczy, intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka. Zajęcia w placówce zostaną poszerzone o innowacyjne programy nauczania „Nauka przez ruch” oraz „Przygody Małych Badaczy”. Są to autorskie programy, które realizowane będą przez pracowników naukowych Akademii Muzycznej w Katowicach i Politechniki Wrocławskiej.

W placówce będzie prowadzona również działalność prospołeczna, która pozwoli zainteresowanym rodzicom skorzystać z porad psychologicznych, logopedycznych, ćwiczeń rehabilitacyjnych. Projekt przewiduje również uruchomienie szkoły rodzenia, przy której dodatkowo będzie działała indywidualna poradnia laktacyjna oraz doradztwo chustowe.

Inwestycja jest obecnie w fazie przygotowawczej - trwa przetarg na projekt architektoniczny żłobka oraz jego wykonanie. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od zakończenia tego procesu. Oddanie żłobka do użytku planowane jest w 2018 roku. Z placówki będzie mogło korzystać około 100 dzieci.