Wiemy, kto odmieni centrum Sosnowca. Rozstrzygnięto ważny konkursSARP Katowice / Propertydesign.pl - 25-07-2017 14:30


Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni przed dworcem PKP - ul. 3 Maja w Sosnowcu.

SARP Katowice rozstrzygnął konkurs dot. ważnej przestrzeni w Sosnowcu, I nagroda została przyznana. Oto wyniki konkursu:

I nagroda dla pracowni AMAYA ARCHITEKCI BARTOSZ MAJEWSKI

Autorzy: mgr inż.arch. Bartosz Majewski, mgr inż.arch. Stanisław Jasik, mgr inż.arch. Michał Piotrowski, mgr inż.arch. Joanna Nowrot, dr hab.inż.arch. Michał Stangel.

Pierwsza nagroda została przyznana uczestnikowi konkursu, którego koncepcja zagospodarowania placu uzyskała najwyższą notę w obu regulaminowych kryteriach oceny prac konkursowych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna założenia (obszar B): Praca racjonalnie definiuje poszczególne strefy wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, tak by docelowo - w wyniku etapowych przekształceń - zintegrować przestrzeń południowej i północnej strony ulicy 3 Maja. Zaproponowane wschodnie i zachodnie przejścia dla pieszych w poziomie ulicy wyodrębniają obszar przyszłego centralnego placu metropolitalnego. Rozwiązanie przywraca należną ekspozycję głównemu ryzalitowi hali dworca kolejowego.

Obszar studialny (A): Praca, prezentując powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otaczającą tkanką śródmieścia, proponuje realizację szeregu przedsięwzięć, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców, pozwolą na poprawę jakości ich życia i sprzyjać będą nawiązywaniu kontaktów społecznych. W propozycjach funkcjonalno-przestrzennych zawarto dominanty kubaturowe i powiązania komunikacyjne z obszarem położonym po drugiej stronie szlaku kolejowego.

Obszar realizacyjny (C): Sąd Konkursowy wysoko ocenia dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne zaproponowane przez uczestnika oraz elementy architektury stanowiącej wyposażenie proponowanego zagospodarowania terenu – tak w zakresie form, jak i zastosowanych materiałów. Realizacja koncepcji pozwoli na rozważenie docelowego połączenia Placu Metropolii z Placem Stulecia na poziomie intuicyjnie dedykowanym dlan ruchu pieszego w śródmieściu.

II nagroda - MARIA GOŁĘBIOWSKA, WITOLD SIENKIEL

Autorzy: Witold Sienkiel, Maria Gołębiowska

III nagroda - ZALEWSKI ARCHITECTURE GROUP KRZYSZTOF ZALEWSKI

Autorzy: Krzysztof Zalewski, Grzegorz Ziębik, Elżbieta Płonka, Agata Machnio