Wybitny inżynier i ojciec założyciel gdyńskiego portu będzie miał pomnikUM Gdynia - 05-07-2017 11:15


Tadeusz Apolinary Wenda  przez 16 lat kierował budową portu i rozwojem, teraz zostanie upamiętniony pomnikiem. Rozpoczął się konkurs, pozwalający wyłonić zwycięską pracę, która stanie na końcu Pirsu nr 1 w Basenie Prezydenta.

Usytuowanie pomnika nie jest przypadkowe. Wymogiem konkursowym jest, aby figura Tadeusza Wendy była skierowana na Nabrzeże Pomorskie, które jest chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Artyści mają swobodę wypowiedzi i kompozycji autorskiej pod warunkiem, że zachowają figuratywny charakter pomnika lub jego dominującego elementu. Maksymalna wysokość pomnika to 4 metry.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy zgłosić do 24 lipca 2017 r. do godziny 15.00 w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia). Zaś prace konkursowe będzie można składać w dniach 11-12 września 2017 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Fundacji Helios (al. Jana Pawła II 11a). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od złożenia prac konkursowych. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe:

I nagroda – 25 000 zł
II nagroda – 20 000 zł
III nagroda – 15 000 zł

Tadeusz Apolinary Wenda urodził się 23 lipca 1863 roku w Warszawie. W 1890 roku ukończył studia w Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu i przez 10 lat pracował przy projektowaniu i budowie linii kolejowych w różnych częściach Imperium Rosyjskiego. Następne 15 lat spędził kierując rozbudową portów morskich na Bałtyku. Do Polski powrócił w 1915 roku. Po odzyskaniu przez kraj niepodległości rozpoczął pracę w Departamencie Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych, jako kierownik Wydziału Budowy Portów. Od 1920 roku pracował nad projektem budowy przez Polskę własnego portu. Wszystkie kluczowe zadania - od wyboru lokalizacji, poprzez zaprojektowanie, budowę i rozwój portu w Gdyni, było dziełem Tadeusza Wendy. Przez lata zdobył on uznanie i szacunek zarówno jako wybitny inżynier, ale również zaangażowany patriota i życzliwy człowiek. Kiedy odchodził w stan spoczynku w 1937 roku, pozostawił Gdynię jako najnowocześniejszy i drugi pod względem przeładunków port na Bałtyku.