Zielony korytarz w śródmieściu Włocławka. Miasto ogłosiło konkurs na koncepcjęUM Włocławek - 04-01-2021 09:44


Jak przeczytamy na wloclawek.pl, w śródmieściu Włocławka ma powstać ciąg uliczny, który stworzy "zielony korytarz" wewnątrz śródmiejskiej zabudowy, łączący Park im. Władysława Łokietka z placem Wolności.

Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy i przebudowy ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Docelowo powstać ma ciąg uliczny o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych, tworzący „zielony korytarz” wewnątrz zabudowy śródmiejskiej. Projektowany „zielony korytarz” połączy Park im. Władysława Łokietka z centralnym miejscem Włocławka - placem Wolności.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 28 stycznia 2021. Termin złożenia prac konkursowych upływa 31 maja, w wyniki konkursu poznamy w czerwcu tego roku.