REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Ludzie z branży: architektura, nieruchomości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z

Bolesław Stelmach

Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Generalny projektant (ur. 1956)
Bolesław Stelmach - Generalny projektant, Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. - sylwetka osoby z branży architektonicznej

Wykształcenie

Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 roku, a w 1984 roku - podyplomowe studia planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta.

Biogram

Od 1985 roku, Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne
Sp. z o.o., istniejącym od 1992 roku, specjalizującym się w projektach urbanistycznych i architektonicznych miast, ogrodów i domów. Obszar działalności biura obejmuje całą Polskę, a główna siedziba mieści się w Warszawie i Lublinie.

Nazywany „wirtuozem szkła i betonu”, wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Twórczość architektoniczna B. Stelmacha cechuje niezwykła konsekwencja realizacji proekologicznych, funkcjonalnych obiektów o bardzo współczesnym, pięknym wyrazie, wzbogacających zastany kontekst przyrodniczy i szanujących otoczenie kulturowe. Za te cechy w 2010 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało mu najwyższe wyróżnienie - Nagrodę Honorową SARP.

Dodatkowe informacje

Wśród uzyskanych przez B. Stelmacha nagród należy wyliczyć m. in.:

- Artystyczna Nagroda Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego, 1991.

- Dom Dostępny w Warszawie, I Nagroda i Grand Prix w ogólnopolskim konkursie Wydawnictwa Murator i Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1996

- Centrum Promocji i Biura Obsługi Klienta TP S.A. w Lublinie, Nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa III stopnia, 2000

- Rozbudowa Sejmu RP w Warszawie, I Nagroda w ogólnopolskim konkursie SARP, 2001

Nagroda Cement w Architekturze SARP i SPC, 2011

- Koncepcja zagospodarowania Kwartału Foksal w Warszawie, I Nagroda w międzynarodowym konkursie SARP, 2002

- Budynek Hydroterapii w Nałęczowie, Nagroda Roku SARP, 2005

Nagroda I stopnia Ministra Transportu i Budownictwa, 2006

- Centrum Chopinowskie w Warszawie, I Nagroda w konkursie międzynarodowym SARP, 2005

Nominacja do Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe, 2010

- Rewaloryzacja Muzeum Fryderyka Chopina - parku w Żelazowej Woli wraz z budową obiektów obsługi turystów, I Nagroda w konkursie międzynarodowym SARP, 2006

Nominacja do Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe, 2010

Nagroda UIA (International Union of Architects) „For the most friendly and accessible for all public project of The UIA Region II” Edition 2011, Tokio 2011

Nominacja do Nagrody Głównej w kategorii Najlepsza przestrzeń publiczna w Konkursie ŻYCIE W ARCHITEKTURZE  pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

- Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Nagroda Roku SARP,

I Nagroda Ministra Infrastruktury III stopnia, 2007

- Centrum Spotkania Kultur, Modernizacja Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, I Nagroda w konkursie międzynarodowym, 2009

- Koncepcja architektoniczno - budowlana rozbudowy Szpitala Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej, I Nagroda w ogólnopolskim konkursie architektonicznym, 2012.

- Lubelski Park Naukowo - Technologiczny w Lublinie, I Nagroda w ogólnopolskim konkursie SARP, 2003

Nagroda Cement w Architekturze SARP i SPC,

2013 Nominacja do Europejskiej Nagrody Architektonicznej im. Miesa van der Rohe, 2014

W roku 2013 powierzono mu przewodniczenie Główną Komisją Urbanistyki i Architektury. Pod jego przewodnictwem GKU-A.

Od 2006 roku jest członkiem PAN w Lublinie, wykładowcą akademickim na Politechnice Lubelskiej a obecnie na WSPiA w Lublinie.

Równocześnie z wyjątkową aktywnością zawodową i naukowo - dydaktyczną, od wielu lat działa społecznie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych poprzez proekologiczną humanizację i jakość środowiska zbudowanego czy działania artystyczne.

Autor licznych publikacji i esejów z dziedziny architektury, m. in. „Poszukiwania struktur. Prace architektoniczne 1997 – 2011”, PAN O/Lublin 2012, tom I i tom II, czy publikacje w ARCH i ARCHITEKTURZE.

W 2012 roku otrzymał Brązowy Medal GLORIA ARTIS Ministra Kultury RP, za szczególne zasługi dla kultury polskiej.

WIADOMOŚCI: Bolesław Stelmach RSS