REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Ludzie z branży: architektura, nieruchomości

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z

Stanisław Deńko

Biuro Architektoniczne WIZJA Sp. z o.o., Dyrektor Generalny (ur. 1943)
Stanisław Deńko - Dyrektor Generalny, Biuro Architektoniczne WIZJA Sp. z o.o. - sylwetka osoby z branży architektonicznej

Wykształcenie

- 1961-67 - Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki

- 1964 - Stypendium Ministerstwa Konstrukcji we Francji

1967-do chwili obecnej - Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Kraków

1979-84 - V-ce Prezes SARP, Oddział Kraków

1984-89 - Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, Oddział Kraków Członek Koordynacyjnego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP

1994-97 - V-ce Prezes d/s Twórczości Zarządu Głównego SARP

1998-99 - Sekretarz Prezydium Sędziów Konkursowych SARP

1998-2000 - Członek Miejskiej Komisji Urbanistycznej

2001-12 - Zastępca Przewodniczącego Rady MPOIA

2006-12 - Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, Oddział Kraków

2006-12 - Zastępca Przewodniczącego Koordynacyjnego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP

2010 - Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

2011 - Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

2014 - Członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Biogram

1964 - Praktyka w Biurze Architektonicznym Jean-Michel Legrand & Jacque Rabinel

1967 - Dyplom, stopień: mgr inż. architekt

1967-99 - Praca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej jako asystent naukowo – dydaktyczny – Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

1999 - Zakończenie pracy na Politechnice Krakowskiej ze stopniem Starszego Wykładowcy

1975 - Uzyskanie Uprawnień Budowlanych Nr 97/KM/75

1975-81 - Starszy Wykładowca – Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

1978-79 - Ukończenie Studium Nauk Społecznych

1979 - Uzyskanie Statusu Twórcy

1979 - Praktyka Dydaktyczna, Iowa State University, Ames, Iowa, USA

1981 - Rzeczoznawca SARP w zakresie specjalności: Plany Realizacyjne, Budownictwo Mieszkaniowe, Budownictwo Użyteczności Publicznej, Zaświadczenie Nr 27/23

1981-90 - Dyrektor Akademickiej Pracowni Architektury „APA” przy Politechnice Krakowskiej

1984-88 - Generalny Konsultant Biura Rozwoju Krakowa

1990-93 - Wykładowca College of Architecture & Planning, The University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA

1990-92 - Partner biura architektonicznego DDJM

1993-do chwili obecnej - Dyrektor Generalny Biura Architektonicznego „WIZJA” sp. z o.o.

1995-99 - Dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Architekt Miasta Krakowa

2006-10 - Partner IQ Quality Group Consorcium: „WIZJA” sp. z o. o. / nsMoonStudio sp. z o. o.

ODZNACZENIA, NAGRODY:

1977 - Srebrny Krzyż Zasługi SARP

1980 - Wyróżnienie II Stopnia za pracę społeczną SARP

1989 - Złoty Krzyż Zasługi SARP

1994 - Wyróżnienie za Pracę Twórczą — College of Architecture & Planning, The University of Tennessee, USA

1994 - Wyróżnienie za działalność dydaktyczną, College of Architecture & Planning, The University of Tennessee, Knoxville, USA

1994 - Wyróżnienie za projekt „Kazimierz Action Plan” – European Urban and Regional Planning

1996 - Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa dla Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Planu Koordynacyjnego KCK

2000 - Krakowska Nagroda SARP za twórczość architektoniczną

2002 - Nagroda SARP za projekt i realizację Budynku Międzynarodowego Portu Lotniczego Im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach

2004 - Nagroda Ministra Infrastruktury III Stopnia za realizację i projekt Budynku Międzynarodowego Portu Lotniczego Im. Jana Pawła II w Krakowie – Balicach

2004 - Realizacja Roku 2004 — Nagroda SARP za budynek wielorodzinny przy ulicy Fabrycznej w Krakowie

2006 - Nagroda I-go Stopnia Ministra Budownictwa za projekt i budynek Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2010 - Nagroda im. Jacka Michalskiego „Zespół Budowniczych Domów i Mieszkań”

2010 - Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za projekt i realizację domu jednorodzinnego w Burowie

2010 - Medal Prezydenta Miasta Krakowa Honoris Gratia

2011 - Medal Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Bene Merentibus

2011 - Złota Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

2012 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe informacje

Laureat wielu konkursów architekteonicznych, m.in.:

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE (ORGANIZOWANE W POLSCE) NAGRODY:

2006-14 - Muzeum Tadeusza Kantora. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie – I nagroda.

2007 - Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania funkcjonalno-                                   przestrzennego Ronda Mogilskiego wraz z jego otoczeniem w Krakowie. I wyróżnienie.  

2008 - Konkurs na opracowanie koncepcji Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Międzynarodowy konkurs SARP – III nagroda.

2009-2010 - Koncepcja rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice wraz z hotelem. Konkurs międzynarodowy – II nagroda.

2009 - Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej "Teatru w Budowie"  w Lublinie wraz z koncepcją zagospodarowania Placu Teatralnego. IV nagroda.

WIADOMOŚCI: Stanisław Deńko RSS