CBPIO już otwarte. To wizja internetowej Doliny WartyPropertydesign.pl - 19-10-2015 12:52


Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego powstało w Poznaniu. Za opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej CBPIO odpowiedzialny był prof. dr hab. inż arch. Marian Fikus.

CBPIO powstało w Poznaniu, przy ulicy Jana Pawła II, w sąsiedztwie kampusu Politechniki Poznańskiej. Kamień węgielny pod budowę CBPIO wmurowano w połowie 2013 r.

Za opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej CBPIO odpowiedzialny był prof. dr hab. inż arch. Marian Fikus. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego BST wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podjąła się Archimmodicus. Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanisława Sipińskich - w ramach umowy podwykonawstwa dla firmy Eiffage wykonała projekt budowlany, wykonawczy i nadzór autorski.

Centrum ma stanowić bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kompleks obiektów CBPIO stał się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Projekt CBPIO obejmował budowę centrum danych (tzw. budynek sal technologicznych) oraz obiektu laboratoryjno-biurowego. W przyszłości przewidziano również możliwość dalszego rozwoju tego kompleksu.