REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Nowe Studium Krakowa do 2030 r. - ważny głos mieszkańców

  • Autor: krakow.pl
  • 03 kwi 2014 09:50
Nowe Studium Krakowa do 2030 r. - ważny głos mieszkańców
Kraków, fot. krakow.pl

Mieszkańcy Krakowa do 14 kwietnia mogą się zapoznać z projektem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa. To bardzo ważny dokument planistyczny, na podstawie którego uchwalane będą miejscowe plany zagospodarowania. Nowe Studium będzie obowiązywało do 2030 roku. Warto przypomnieć, że plany wykładane są w każdym mieście i każdy ma wpływ na to, jak będą finalnie wyglądały.

REKLAMA

Podczas ubiegłorocznego wyłożenia projektu Studium krakowianie zgłosili ponad 8 tysięcy uwag. Najczęściej dotyczyły one terenów zielonych i układów komunikacyjnych. Wszystkie były wnikliwie analizowane i znaczna ich część – bo ponad 60 procent, pozytywnie rozpatrzona przez planistów. Teraz można ponownie zapoznać się z projektem tego dokumentu.

Na składanie uwag mieszkańcy mają czas do 5 maja.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, mówiący o rozwoju przestrzennym miasta. Jest podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne z jego ustaleniami. Studium obrazuje aktualne dążenia miasta, jak również aktualne zainwestowanie. Obecny dokument nie spełniał już tych warunków i konieczna była jego aktualizacja.

Pracom na projektem zmiany studium towarzyszyły konsultacje społeczne. W styczniu 2013 r. z roboczym projektem zapoznały się Rady Dzielnic przekazując sugestie przydatne planistom do dalszych prac. W kwietniu 2013 r. Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna jednomyślnie, pozytywnie zaopiniowała dokument. Krakowianie mogli zapoznać się z projektem dokumentu podczas wyłożenia go do publicznego wglądu: od 18 czerwca do 29 lipca 2013 r.

Więcej informacji na stronie www.krakow.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie