Olsztyn dofinansuje rewitalizację zabytkówPAP - 12-02-2014 14:16


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków do końca lutego przyjmuje wnioski o dofinansowanie remontu czy renowacji historycznych budynków. Do rozdysponowania jest blisko 500 tys. zł - od lat kwota ta nie ulega zmianie.

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych - związanych z obiektami, które są na liście regionalnego rejestru zabytków - mogą składać osoby fizyczne, lokalne samorządy, kościoły czy związki wyznaniowe, które są właścicielami danego obiektu lub mają inny tytuł prawny upoważniający do zajmowania się budynkiem. W budżecie olsztyńskiego urzędu ochrony zabytków na 2014 rok przewidziano blisko 500 tys. zł na wsparcie tego rodzaju prac.

"Gdybyśmy mieli znacznie więcej, to też byśmy rozdysponowali te pieniądze. Prace przy zabytkowych obiektach nie są tanie" - powiedziała PAP wojewódzka konserwator zabytków Barbara Zalewska i dodała, że kwota na dofinansowanie jest taka sama jak w roku poprzednim.

W minionym roku dotacje przeznaczono m.in. na prace archeologiczne w Olsztynku czy renowację ołtarzy w kościołach w Gołdapi i Kurzętniku oraz remont dachu w budynku domu dziennego pobytu dla dzieci "Arka" w Olsztynie.

Właściciele zabytków, którzy już ukończyli prace w swoich obiektach, mogą wnioskować o refundację poniesionych wydatków. Wnioski przyjmowane są do końca czerwca i pula przeznaczonych na to pieniędzy także wynosi blisko 500 tys. zł.