REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Polityka przestrzenna - szanse i wyzwania dla gmin

  • Autor: Propertydesign.pl
  • 18 mar 2014 15:52
Agata Zając, Koordynator ds. Gruntów Inwestycyjnych, JLL

Polityka przestrzenna gmin to obecnie jedno z ważniejszych narzędzi, które mają do dyspozycji samorządy przy skutecznym przyciąganiu inwestycji. Obowiązujący w Polsce system planowania przestrzennego jest często krytykowany za swoją niespójność i nieprecyzyjność, a wzajemnie sprzeczne orzecznictwo sądów, zamiast rozwiązywać, często tworzy nowe spory. Odkąd władztwo planistyczne otrzymały gminy, to na nich spoczywa obowiązek sporządzania dokumentów planistycznych - studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych.

REKLAMA

Aby przyciągnąć pożądanych inwestorów nie wystarczy tylko wyznaczyć obszary pod dany rodzaj zabudowy, ale także należy przyjąć takie regulacje, które sprzyjać będą zamierzeniu inwestycyjnemu, a nie ograniczać je.

- Znane są takie przypadki uregulowań, które stoją w całkowitej sprzeczności z normami przyjętymi w danej branży, takie jak np. zapis wymuszający dachy dwuspadowe o znacznym nachyleniu przy realizacji obiektów magazynowych, podczas gdy standardem projektowym są dachy płaskie o spadkach od 2 do 3 proc. Nierzadko wprowadzone przez urbanistów zapisy, które w ich zamyśle miały być uniwersalne, wykluczają część planowanych funkcji. Tak bywa np. w przypadku dopuszczenia na danym terenie funkcji zarówno handlowych, jak i magazynowych czy produkcyjnych, przy braku odpowiedniego zróżnicowania na poziomie szczegółowych regulacji. Takie zapisy dopuszczające spektrum funkcji występują najczęściej w planach starszych, choć wciąż obowiązujących. I tak na przykład, od inwestorów handlowych słusznie powinno wymagać się zapewnienia znacznej liczby miejsc parkingowych, natomiast ich liczba w przypadku zakładu produkcyjnego powinna być zdecydowanie mniejsza. Z kolei przy funkcji magazynowej, która generuje małą liczbę pracowników i klientów, takie miejsca można ograniczyć do minimum - mówi Agata Zając, koordynator ds. Gruntów Inwestycyjnych, JLL.

Wysoka jakość, spójność i precyzyjność tworzonych planów to czynniki wyróżniające gminy o dużej atrakcyjności inwestycyjnej.

Mariusz Zborowski, starszy konsultant w Dziale Powierzchni Magazynowo – Przemysłowych, JLL, wymienia: Dobrym przykładem jest tu podwrocławska gmina Kobierzyce, od kilku lat w całości pokryta planami zagospodarowania. Gmina ta prowadzi aktywną politykę przestrzenną i indywidualnie podchodzi do każdego inwestora. Dzięki temu urzędnicy są w stanie poznać jego potrzeby i tak zmodyfikować plan miejscowy, aby pogodzić zamierzenie inwestycyjne z zasadami ładu przestrzennego.

Na przeciwległym krańcu znajdują się gminy, w których wdrażanie planów miejscowych idzie powoli. Przykładem takiego samorządu jest Łódź, gdzie obecne pokrycie planami wynosi poniżej 7 proc. Wprawdzie odsetek ten wzrósł w ciągu ostatniego pięciolecia, jednak nowymi planami pokryto najczęściej centralne dzielnice miasta, a więc te najmniej odpowiednie dla zabudowy przemysłowej. Z kolei obszar między Łodzią a Strykowem, mimo znacznego pokrycia planami miejscowymi, charakteryzuje się niekorzystną strukturą własnościową oraz niewystarczającą infrastrukturą, aby można było szybko rozpocząć inwestycję.

- Nie jest zaskoczeniem, że mniejsze gminy charakteryzują się dużo sprawniejszym procesem tworzenia i modyfikowania planów zagospodarowania a także wdrażaniem programów rozwojowych niż wielkie miasta. Cechuje je także większa decyzyjność, co przy napiętych harmonogramach inwestycji, jest nierzadko czynnikiem kluczowym - dodaje Agata Zając.

Przykładem może być tu Bochnia, której władze prowadzą własną politykę pozyskiwania gruntów inwestycyjnych. Samorząd skorzystał z możliwości nabycia gruntów, aby następnie udostępnić je zainteresowanym inwestorom oraz objąć lokalnym programem rozwoju (Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej). Takie działanie, oprócz korzyści ekonomicznych, pozwala także na większą kontrolę nad zachowaniem ładu przestrzennego, do dbania o który zobowiązane są gminy.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie