Projekt rewitalizacji doliny Bystrzycy gotowyUM Lublin - 04-11-2015 12:10


Zakończyły się wstępne prace przy projekcie rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy wraz z zagospodarowaniem terenów położonych w obszarze nadrzecznym.

Jak informuje oficjalny portal miejski Lublina, głównym celem działań jest pełne wykorzystanie potencjału rekreacyjnego Bystrzycy, „przywrócenie” rzeki miastu, a także poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Projekt przyczyni sie także do kompleksowej rewitalizacji terenów nadrzecznych, w tym Parków: Zawilcowa, Rusałka, obszaru pomiędzy ulicami Romera a Janowska, terenu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, czy zdegradowanych terenów Ośrodka Marina nad Zalewem Zemborzyckim.

Projekt Rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy wraz z zagospodarowaniem terenów położonych w obszarze nadrzecznym będzie realizowany w siedmiu obszarach.

Jednym z obszarów jest rozwój miejskich terenów zielonych w dolinie rzeki Bystrzycy wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: utworzenie parków: Rusałka, Zawilcowa i parku nadrzecznego pomiędzy ulicami Janowską i Romera, budowa ogrodu jordanowskiego „Przyjaźń” nad rzeką Bystrzyca w dzielnicy Tatary, budowa 4 plaż, 30 km ścieżek rowerowych, biegowych i pieszych wzdłuż rzeki wraz z oświetleniem i małą architekturą, budowa 10 kładek pieszo-rowerowych na Bystrzycy oraz 10 przystani kajakowych wzdłuż rzeki Bystrzycy.

W planach jest również budowa na terenie Ośrodka Marina Lubelskiego Centrum Żeglarstwa.

- Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na ok. 456 mln zł. Realizacja rozpocznie się po uzyskaniu  finansowania zewnętrznego w II kwartale 2016 roku i potrwa do pięciu lat. Obecnie trwa opracowywanie szczegółowej koncepcji, studium wykonalności, dokumentacji technicznej, na podstawie których, po otrzymaniu stosownych pozwoleń, rozpoczną się prace - mówi Zdzisław Strycharz, doradca prezydenta miasta Lublin ds. rewitalizacji doliny Bystrzycy.