Atrakcyjny projekt pod względem ekologicznych rozwiązań. O czym warto pamiętać?Artykuł promocyjny dostarczony przez hplush.pl - 08-11-2019 09:07


Ekologia i branża budowlana coraz częściej idą w parze. Aby zainteresować i pozytywnie zaskoczyć potencjalnych inwestorów, architekci nie ustają w staraniach projektowania obiektów, które będą przyjazne środowisku naturalnemu. Atutem projektu z kategorii zrównoważonego budownictwa może być wykorzystanie systemu budowy H+H. Dlaczego?

Ekologia w budownictwie

Slogan ekologicznego budownictwa stał się realną koniecznością, która pozwala na ograniczenie degradacji środowiska naturalnego. Zrównoważone budownictwo obejmuje wieloaspektowe podejście do wznoszenia obiektów, uwzględniając przy tym ich wpływ na otoczenie. Należy zadbać zarówno o właściwy projekt, jak i odpowiednie materiały murowe wykorzystywane do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Bardzo istotne jest zaplanowanie energooszczędnego budynku mieszkalnego, który będzie domem komfortowym, dobrze chroniącym mieszkańców przed niskimi temperaturami. Domy ekologiczne powstawać powinny z materiałów, które są produkowane na bazie naturalnych surowców oraz spełniają wymogi związane z energooszczędnością budynków.

Główne zasady

Kluczowy pod względem energooszczędności jest kształt budynku – sprawdzi się prosta, zwarta bryła na planie prostokąta lub kwadratu. Najlepiej bez balkonów i wielu załamań ścian, gdzie powstają ewentualne mostki termiczne powodujące straty ciepła. Prosta bryła budynku powinna iść w parze z właściwym kształtem dachu - dwu lub jednospadowym.

Ważnym punktem przy projektowaniu domu energooszczędnego jest również właściwe zaplanowanie układu pomieszczeń. Najczęściej użytkowane pokoje, w tym salon, jadalnia czy sypialnie powinny znajdować się po stronie południowej. Zagwarantuje to doskonały dostęp do światła naturalnego i ich doświetlenie promieniami słonecznymi. Rzadziej używane pomieszczenia można przy tym zaplanować od strony północnej.

Nie należy zapominać także o usytuowaniu całego domu według stron świata tak, aby wszystkie okna i przeszklenia znajdowały się od strony południowej, zaś część północna i wschodnia budynku była osłonięta drzewami lub innymi zabudowaniami.

Jakie materiały budowlane zastosować?

Architekt podczas projektowania budynku mieszkalnego powinien wziąć pod uwagę materiały murowe przyjazne środowisku naturalnemu. Produkowane na bazie naturalnych surowców spełnią wymogi związane z ekologią oraz energooszczędnością budynków. Doskonale pod wieloma względami sprawdzi się beton komórkowy, który w swojej strukturze ma uwięzione pęcherzyki powietrza, najlepszego izolatora cieplnego. Produkowany na bazie wody, piasku, wapna i cementu jest nieszkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi.

Co więcej elementy Systemu Budowy H+H, do których należy beton komórkowy zaliczane są do najbezpieczniejszych na rynku także pod względem promieniotwórczości. Posiada bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła lambda, dlatego bloczki z betonu komórkowego można rekomendować do budowy ścian zewnętrznych. Pozwalają one między innymi na wznoszenie ścian jednowarstwowych, które będą spełniać najnowsze normy zawarte w przepisach dotyczących izolacyjności termicznej przegród. Na korzyść betonu komórkowego wykorzystywanego w projekcie architektonicznym budynku mieszkalnego przemawia także niezwykła łatwość wykonawstwa i odpowiednio wysoka wytrzymałość.

Redukcja zanieczyszczenia powietrza

Wspominany System Budowy H+H wpływa na możliwość ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, będącego skutkiem działania systemów grzewczych. Ciepło wytworzone przez kotły w systemie ogrzewania pozostaje we wnętrzu budynku, co pozwala na ograniczenie spalania materiałów opałowych i redukcję emisji zanieczyszczeń przy korzystaniu z konwencjonalnych źródeł energii cieplnej.

W projekcie warto uwzględnić również zastosowanie silikatów, drugiej grupy produktowej kompleksowego systemu budowy H+H, które wpływają na dodatni bilans energetyczny budynku. Silikaty mają bowiem wysoką akumulacyjność cieplną – wolno się nagrzewają i długo oddają energię cieplną. Zimą ściany z silikatów będą przeciwdziałały szybkiemu wychładzaniu się wnętrz, nawet po wyłączeniu ogrzewania. Natomiast latem zapobiegną przegrzewaniu pomieszczeń i zminimalizują konieczność stosowania klimatyzacji.

Walka z mostkami termicznymi na etapie projektowania budynku

W przypadku planowania energooszczędnych budynków, konieczne jest jak największe ograniczenie występowania mostków termicznych, które powodują straty ciepła i generują wyższe rachunki za ogrzewanie. Mostki termiczne w przegrodach zewnętrznych budynków muszą być wyeliminowane. Zadanie to ułatwi dokładność wymiarowa betonu komórkowego H+H oraz silikatów H+H. Materiały te mogą być łączone na tzw. cienką spoinę, co minimalizuje ryzyko utraty ciepła na tym wrażliwym fragmencie ściany.

Projekty, które bazują na systemie H+H zawierającym elementy z betonu komórkowego i silikatów są przyjazne dla ludzi i otoczenia. Materiały te powstają z naturalnych surowców, dlatego warto pamiętać o nich przy ekologicznych rozwiązaniach budowlanych.