Architektura 2015 według Menthol architects ze ŚląskaPropertydesign.pl - 20-01-2016 09:24


Menthol architects dołączyli do sondy podsumowującej rok 2015, zorganizowanej przez redakcję Propertydesign.pl. Jak młodzi architekci ze Śląska oceniają miniony rok?

Czy miniony rok 2015 był dobrym czasem dla polskiej architektury?

Zdecydowanie tak. Po pierwsze, ostatnimi czasy wydawane są owoce w postaci długo oczekiwanych prestiżowych realizacji, które nie odbiegają jakością od realizacji architektury na najwyższym, światowym poziomie.

Kulminacją jest niewątpliwie poprzedni rok, który minął pod znakiem Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe, przyznawanej od 1987 roku cyklicznie co dwa lata. I to właśnie budynek wybudowany w Polsce, Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza zdobyła główną nagrodę, pokonując tym samym 420 innych obiektów z 36 krajów europejskich. Wprawdzie odpowiedzialnym za realizację jest hiszpańskie biuro architektoniczne Estudio Barozzi Veiga, ale sukces nie byłby możliwy gdyby nie postęp na polskim gruncie architektonicznym.

Przecież o budynkach tworzonych w Polsce nie decydują sami architekci, ale grunt, na którym pracują taki jak polityka, urzędy, budżety i to najtrudniejsze do określenia "gusto polacco". Sam plebiscyt polskich nominacji do nagrody olśniewa liczbą zgłoszeń i poziomem, jak chociażby Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 'Cricoteka' w Krakowie, czy Muzeum Śląskie w Katowicach. Po drugie sukces gospodarczy Polski przyciąga inwestorów a wraz z nimi najlepszych architektów z całej Europy, którzy nie mogą uwierzyć, jedni i drudzy, że w Polsce tworzy się tak dobrą architekturę.

Coraz odważniej rozmawia się też w Polsce o architekturze, ale nie tylko poprzez procedury konkursu architektonicznego, ale poprzez szeroko rozumianą krytykę architektoniczną. Polskie rzemiosło, jakim jest architektura cały czas dynamicznie się rozwija nadrabiając zaległości i konsekwentnie wspina się na podium architektury pisanej przez duże „a’”, architektury „made in Europe”.

Jaki projekt z 2015 r. zasługuje na miano projektu roku 2015 i dlaczego?

Projektem roku jak najbardziej może być rozbudowa domu Państwa Kowalskich o wymarzony pokój dzienny dla całej rodziny. Ocena dobrej architektury tak naprawdę nie powinna polegać na plebiscytach na „najlepszą”, bo jak porównać wspomnianą przebudowę do budynku filharmonii czy muzeum. Jeden i drugi przypadek wymaga indywidualnego podejścia i ogromnego nakładu pracy oraz poruszania się w przeznaczonych na realizację budżetach i przedstawia swoje własne problemy do rozwiązania.

Efekt końcowy w obu przypadkach może być fantastyczny dla bezpośredniego i pośredniego odbiorcy oraz przedstawiać najlepsze wzorce do naśladowania. Polscy architekci i architektki tworzą naprawdę sporo wartościowej architektury, a wyłanianie projektu roku jest w jakimś stopniu zaprzeczeniem idei rzemiosła jakim jest architektura. Wprawdzie chylimy czoło przed nagrodą im. Miesa van der Rohe, ale promocję najlepszych kanonów powinniśmy dokonywać poprzez powszechniejszą krytykę tego, co nie działa w naszej przestrzeni, bo teraz to jest najpilniejsze.