Co jest nowym trendem w zrównoważonym budownictwie?Propertydesign.pl - 23-06-2016 10:42


Ostatnia dekada to czas dynamicznego wzrostu znaczenia zrównoważonego budownictwa w sektorze nieruchomości komercyjnych, w szczególności nowych powierzchni biurowych. Oprócz takich aspektów jakości jak energooszczędność czy przyjazność środowisku, istotniejszym staje się samopoczucie użytkowników czy produktywność w miejscu pracy - twierdzi dr inż. arch. Jan Cieśla, Associate, BuroHappold Engineering.

Jak zauważa dr inż. arch. Jan Cieśla, ten widoczny trend napędzany zarówno poprzez chłodne kalkulacje ekonomiczne, kierunek rozwoju regulacji, czy strategie marketingowe sprawia że  zrównoważony charakter współczesnych i przyszłych biurowców jest czymś oczywistym.

- Według danych BRE – instytucji nadzorującej najpopularniejszy w Polsce międzynarodowy system certyfikacji BREEAM – nasz kraj jest na drugim miejscu pod względem certyfikowanych budynków, ustępując jedynie Francji. Według raportu PLGBC "Certyfikacja zielonych budynków w liczbach" w Polsce jest już 328 certyfikowanych obiektów (budynki w fazie projektowej, wykonawczej oraz wybudowane – stan na luty 2016). Porównując do roku 2015, w którym Polska miała 249 budynków z certyfikatami, przyrost wynosi prawie 32 proc. - wskazuje ekspert BuroHappold Engineering.

Zdaniem Cieśli nowym trendem w zrównoważonym budownictwie jest zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. - Certyfikatem potwierdzającym jakość budynku pod względem zdrowia i komfortu użytkowników jest system WELL, przyjęty z dużym zainteresowaniem przez branżę. Trudno się temu dziwić, jeśli uświadomimy sobie że największym kapitałem firmy są ludzie, a zapewnienie efektywnego środowiska pracy przekłada się na wymierne korzyści biznesowe - nadmienia ekspert.

Cieśla przypomina, że spędzamy większość czasu w miejscu pracy, a panująca w niej kultura organizacyjna wpływa na nawyki kształtujące ogólny styl życia. - Nowoczesne biuro powinno sprzyjać proekologicznej świadomości użytkowników – zapewniać pełną informację o wielkości i rodzajach konsumpcji energii czy wody. Odpowiednie wyposażenie powinno sprzyjać zachowaniom proekologicznym, takim jak wybór środka transportu czy segregację i minimalizację odpadów - podkreśla.