Czas obiektów handlowych bez wyrazu już minąłPropertydesign.pl - 04-03-2016 10:39


Otwarcie na zewnątrz oraz wtopienie w istniejącą tkankę miejską to najtrudniejsze wyzwania, jakie stoją przed projektantem centrum handlowego. Marek Tryzybowicz z BOSE zdradza, czym kieruje się przy przygotowaniu nowych inwestycji.

Jakie mieli Państwo inspiracje przy projektowaniu CH Skałka?

Projektując Centrum Handlowe Skałka zadbaliśmy o unikalny dla miejsca charakter architektury, a inspiracje czerpaliśmy z bezpośredniego otoczenia miejsca, jak również z kontekstu urbanistycznego w skali miasta. Zaproponowaliśmy plac miejski – główny plac wejściowy do Centrum w ramach szerszego kontekstu urbanistycznego oraz amfiteatr akcentujący drugie wejście do centrum. Lokalizacja, kształt i charakter placu Głównego Placu Wejściowego będzie już wkrótce interesującym przykładem współczesnej przestrzeni miejskiej. Nasze rozwiązania są "szyte na miarę" dynamicznie rozwijającego się miasta.

Bryłę budynku staraliśmy się ukształtować plastycznie. Miękkie formy, intencjonalnie wygaszona ostrość narożników i płynne kształtowanie fasad to charakterystyczne cechy budynku. Jesteśmy wierni naszemu przekonaniu ze zabudowa komercyjna, a handlowa w szczególności, powinna być architekturą. Mamy nadzieję, że CH Skałka będzie nie tylko popularnym miejscem robienia zakupów, ale także jednym z charakterystycznych i rozpoznawalnych budynków miasta a przestrzeń wewnątrz i zewnątrz obiektu będzie przyjazna mieszkańcom .

Na co szczególnie zwracali Państwo uwagę przy projektowaniu?

Przy projektowaniu zwróciliśmy uwagę na różne aspekty związane z  rozbudową istniejącego budynku, wymaganiami funkcjonalnymi tak istotnymi przy obiektach handlowo usługowych. Dużo uwagi poświeciliśmy kształtowaniu formy i charakteru rozbudowy w kontekście istniejącego budynku. Szukaliśmy również odniesień tematycznych do "Skałki" proponując tektonikę placu z fontanną oraz charakterystyczny detal architektoniczny wewnątrz i zewnątrz budynku. Zadbaliśmy o uksztaltowanie Placu Wejściowego w relacji do miejskich osi widokowych, widoczność przestrzeni wewnętrznych, elewacje a w szczególności narożnik od Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Romana Dmowskiego.

Staramy się aby projektowane przez nas centra handlowe miały swój unikalny dla miejsca charakter, i w takim duchu projektowaliśmy "Skałkę". Nie ma dzisiaj potrzeby mechanicznego powtarzania tych samych rozwiązań architektonicznych. Dbamy również bardzo rygorystycznie o jakość diagramu komercyjnego budynku - w tym wewnętrznych przestrzeni publicznych. Naszym zadaniem było stworzenie funkcjonalnego budynku handlowo usługowego, wygodnego i rozpoznawalnego dla klientów. Ale przede wszystkim budynku z charakterem, budynku, gdzie odwiedzający będą się dobrze czuli  i chętnie wracali, by robić tam zakupy, ale także spędzać czas.

Jakie cele postawili sobie Państwo podczas projektowania budynku?

Przy rozpoczęciu projektowania jednym z pierwszych pytań, na jakie staraliśmy sobie odpowiedzieć była historia miejsca i wywodząca się z niej nazwa obiektu "Skałka".  W pracach projektowych szukaliśmy interpretacji historii miejsca, kamieniołomów i przestrzeni zielonych w formach architektonicznych. Form, które sprawdzą się jako interpretacja historii a zarazem będą pasowały do śródmiejskiego charakteru obiektu. Stąd płynne linie fasady kaskadowo nachodzące na siebie i otwierające przeszklone kaniony pasaży wewnątrz budynku. Dodatkowymi elementami są place wejściowe wykorzystujące ukształtowanie terenu i różnice poziomów. Place z ich dodatkowymi funkcjami: fontanna, amfiteatr, zieleń i elementami małej architektury staną się nie tylko wejściami do obiektu ale równolegle będą pełnoprawną przestrzenią publiczną, gdzie mieszkańcy Tych będą mogli i chcieli spędzać swój czas i traktować je jako miejsce spotkań i wypoczynku.

Projektując obiekt komercyjny staramy się, aby spełniał swoją planowane funkcje jak najlepiej. Staramy się wprowadzać rozwiązania które umożliwią adaptacje do innych rozwiązań funkcjonalnych, innej konfiguracji najemców wraz ze zmieniającymi się wymaganiami rynku. Te zmienne są dość charakterystyczne dla funkcji handlowych. Projektowanie "od wewnątrz" jest elementem alfabetu obiektów handlowych. Nie zwalnia to architekta od dbałości o jakość przestrzeni publicznej, tej zewnętrznej i wewnętrznej. Wręcz przeciwnie - stwarza ciekawe możliwości. Współczesne, nowoczesne centrum handlowe otwiera się na zewnątrz. Czas nieokreślonych, powtarzalnych obiektów już dawno minął. Dzisiaj oczekujemy, ze budynek handlowy wniesie pozytywna wartość w tkankę miejska, ze będzie magnesem nie tylko jako miejsce zakupów, ale jako interesujący obiekt architektoniczny w atrakcyjnie, "miejsko" zaprojektowanym otoczeniu.