Hałas w budynku - jak nad nim zapanować?PropertyDesign.pl - 05-01-2017 10:30


Na co musi zwracać uwagę projektant podczas doboru rozwiązań na sufity akustyczne - podpowiada architekt Anna Baczkowska.

Główne parametry techniczne, na które uwagę zwracają architekci, inwestorzy i wykonawcy to pochłanianie dźwięków określane współczynnikiem α, który przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1 – gdzie 1 oznacza, że dźwięk został w całości pochłonięty, 0 – że następuje jego całkowite odbicie.

- Zgodnie z międzynarodową normą ISO 11654 pochłanianie dźwięku jest opisywane przez pięć klas od A (najwyższa, αW = 0,9 – 1,00 ) do E. Pochłanianie w ostatnich latach stało się dość popularne, i czasem aż za bardzo przeceniane. We wnętrzach nie zawsze ważna jest tylko niwelowanie hałasu, ale często istotne jest także izolowanie dźwięków pomiędzy pomieszczeniami. Dlatego drugi współczynnik, na który zwraca się uwagę, to izolacyjność akustyczna wzdłużna podawana w Dnfw (dB). W naszej firmie wybrane płyty mają bardzo wysoki poziom izolacyjności nawet do 43 dB - wyjaśnia arch. Anna Baczkowska, menedżer ds. technicznego wsparcia w firmie Armstrong.

W związku z rozwojem zielonego budownictwa oraz certyfikowaniem ekologicznym budynków według systemów LEED, BREEAM, znaczenie odgrywają także coraz bardziej współczynniki, takie jak niska emisja lotnych związków organicznych, efektywność energetyczna, czy udział materiałów z recyklingu.
Pod kątem efektywności energetycznej oceniany jest współczynnik odbicia światła. Jeśli wynosi on 90% lub więcej możliwe jest uzyskanie oszczędności na poziomie 20 proc. w przypadku korzystania z oświetlenia pośredniego (elektrycznego) i może przynieść zmniejszenie całkowitych kosztów energii elektrycznej w budynku sięgające nawet 11 proc.